You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pogon za prečišćavanje otpadnih voda Czajka, Poljska

Podaci o projektu

Lokacija: Warschau, Пољска

Najveći pogon za prečišćavanje otpadnih voda u Poljskoj na površini od 600.000 m², kapaciteta gotovo 450.000 m³ dnevno.

Zahtevi

  • Kratak period izgradnje, svega 2 godine za 120 kompleksnih postrojenja različite visine i forme rezervoara
  • Najviši bezbednosni zahtevi

Klijent

Warbud S.A., Varšava

Benefit klijenta

  • Smanjeni troškovi rada zahvaljujući ubrzanom procesu izgradnje
  • Usklađenost sa visokim zahtevima bezbednosti na radu
Konrad Szopa, šef gradilišta južnog dela
Konrad Szopa
Šef gradilišta južnog dela

Prilikom realizacije projekta ovakvih dimenzija izuzetno je važan kompetentan partner u oblasti oplata. Saradnjom sa firmom PERI obezbeđen je najveći stepen zaštite na radu, a istovremeno su smanjeni troškovi radne snage.

PERI rešenje

  • Kompletne, mobilne jedinice sistemskih zidnih oplata TRIO, VARIO GT 24 i RUNDFLEX sa neophodnim radnim platformama, pristupnim stepeništem i ličnom zaštitnom opremom
  • PERI UP armiračke skele, koje su omogućile bezbedno izvođenje radova
  • PERI UP stepenišni tornjevi za komforan pristup radnim površinama