You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vodeni most na Elbi, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Magdeburg, Немачка

 • Najduži plovni akvadukt u Evropi povezuje Elbe-Havel kanal sa kanalom Mittelland
 • Konstrukcija: priobalni most dužine 690 mi širine 34 m
 • Konstrukcija: most iznad reke dužine 228 m

Zahtevi

 • Izrada 17 stubova u obliku pramca
 • Natur beton glatke, svetle površine i definisan raspored anker mesta i fuga

Klijent

ARGE Kanalbrücke Magdeburg
Bilfinger Berger Bau AG; Dillinger Stahlbau GmbH; Bilfinger Berger, Schalungsbau Roxheim

Benefit klijenta

 • Izrada obalnih stubova u taktovima
 • Visok kvalitet površine betona

PERI rešenje

 • VARIO rešenje za 17 obalnih stubova sa slobodnim rasporedom anker mesta i masivnim brezovim šperpločama
 • Penjajuća oplata za oba rečna stuba sa 7 segmenata i visinom betoniranja između
  2,45 m i 2,87 m
 • Isporuka predmontiranih elemenata VARIO zidne oplate