You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Albian Sands, Kanada

Podaci o projektu

Lokacija: Fort McMurray, Канада

Proizvodni pogon za preradu uljnih škriljaca, koji se eksploatišu sa površinskog kopa.

Period izgradnje: 2006-2010

Zahtevi

  • Masivni temelji i pravougaoni stubovi
  • Grede visine 4 m
  • Upotreba samougrađujućeg betona sa visokim pritiskom sveže betonske mase

Klijent

Ledcor Industries, Fort McMurray

Benefit klijenta

  • Nosiva i radna skela u jednom sistemu
  • Fleksibilno prilagođavanje velikim opterećenjima i kompleksnoj formi objekta
  • Perfektna usklađenost nosive skele i oplate ploče
  • Jednostavno prilagođavanje, zahvaljujući metričkom rasteru, korišćenjem sistemskih komponenti
Albian Sands izjava - Denis Dubeau, sef gradilista
Denis Dubeau
Šef gradilišta

Na tržištu postoje mnogobrojne radne i nosive skele, ali je PERI UP jedini sistem, koji zadovoljava oba aspekta. Pre svega me impresionira njegova velika nosivost.

PERI rešenje

  • Centralizovana izrada planova i isporuka oplata i skela.
  • VARIO i TRIO za zidove, MULTIFLEX za ploče i PERI UP kao nosiva skela.
  • Osnovni raster prostorne skele od 1,50 x 1,50 m se smanjivao na  75 cm i povećavao na 3,00 m u zavisnosti od opterećenja, a omogućena je i integracija stepeništa u skelnu konstrukciju.