You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Deponija Vinča, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Beograd, Vinča, Србија

Kompleks za upravljanje otpadom sačinjen od objekata sa funkcijom spaljivanja otpada i proizvodnje toplotne energije. U sastavu objekta nalazi se bunker, bojler, turbinska zgrada i objekat administracije.

Zahtevi

  • Rešenje za izvođenje komplikovane i zahtevne betonske konstrukcije koja se sastoji od betonskih temelja, zidova i stubova
  • Sigurnost da će oprema biti isporučena na vreme
  • Ispunjenje preduslova za bezbedan i siguran rad uz prilagođavanje konstrukciji i visinama objekta
  • Brza i bezbedna montaža opreme na gradilištu

Klijent

Brigate d.o.o.

Benefit klijenta

  • Brzo i bezbedno montirana oprema na gradilištu zahvaljujući isporuci opreme na vreme i instruktaži na gradilištu
  • Obezbeđena je kompletna tehnička podrška u pogledu izrade rešenja, detaljnih crteža i kreiranja projekta
  • Bezbednost na radu je maksimizirana korišćenjem adekvatne platforme sa koje se izliva beton
Vladan Todorović, šef gradilišta
Vladan Todorović
Šef gradilišta

Za PERI smo se odlučili zbog specifičnosti projekta (konstrukcije), kojoj je PERI mogao da odgovori kvalitetnom opremom i kako i podrškom i tehničkim rešenjima, tako i lagerom, tj. mogućnošću isporuke velike količine opreme.

Rešenja su definisana kroz projekat oplate i crteže uz prethodne dogovore i po potrebi modifikovana na licu mesta uz podršku i često prisustvo iskusnog kadra koji PERI ima.

Isporuka materijala je u svakom trenutku pratila izvođenje i radovi su mogli da se izvode bez ikakvih zastoja i čekanja na opremu.

S obzirom na to da zbog svega navedenog naša kompanija ima dugotrajnu saradnju sa PERI-jem, saradnja će se sigurno nastaviti i na budućim projektima, a što je za preporuku i ostalim izvođačkim firmama.

PERI rešenje

  • Kompanija PERI je pružila kompletnu podršku u vidu izrade rešenja, detaljnih crteža i projekta
  • Konstantna tehnička podrška od strane kompanije PERI
  • Isporuka opreme i instruktaža na gradilištu