You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrana Belchatow, Poljska

Podaci o projektu

Lokacija: Belchatow, Пољска

Sorpciona postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova Belchatow termoelektrane na mrki ugalj, najveće u Evropi, snage 4.700 MW

Period izgradnje: 2008-2011

Zahtevi

  • Dvospratna noseća konstrukcija sa masivnim armiranobetonskim segmentima, pri veoma malim tolerancijama dimenzionisanja,služila je kao držač za 55 m visoke čelične rezervoare
  • Prenošenje velikih opterećenja sa velike visine

Klijent

Alstom S.A. (glavni izvođač);
Budimex-Dromex S.A., Krakau (izvođač grubih radova)

Benefit klijenta

  • Realizacija u kratkom vremenskom periodu
  • Izbegavanje dodatnog privremenog podupiranja
Eugeniusz Koper
Menadžer projekta

„Najveći temelj za turbogenerator u Poljskoj je deo novog bloka termoelektrane u Belchatowu. PERI je u saradnji sa firmom Budimex- Dromex razradio tehnički perfektno rešenje nosećih skela. PERI sistemi u kombinaciji sa izvanrednim logističkim uslugama omogućili su nam izvođenje radova u najkraćem mogućem roku.“

PERI rešenje

  • Rešenje noseće skele za ploču debljine 25-80 cm i 2,20-3,20 m visoke grede kao i  masivne armiranobetonske prstenove
  • Logistički servis
  • Kombinacija nosivih sistema MULTIPROP, ST 100 i HD 200
  • MP tornjevi montirani jedni u druge
  • Raspodela opterećenja preko nosive rešetke na grede međuploče