You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrana na kameni ugalj Eemshaven, Holandija

Podaci o projektu

Lokacija: Eemshaven, Холандија

Efikasna elektrana na kameni ugalj, sa mogućnošću prelaza na biomasu, kapaciteta 1.600 MW

  • 64 m dugačak i 35 m visok elektrofilter za prečišćavanje dimnih gasova
  • Period izgradnje: 4 godine, puštanje u pogon 2014.

Zahtevi

  • Radne skele za zavarivačke i izolacione radove
  • Realizacija radnih platformi u skladu sa najvišim standardima kvaliteta

Klijent

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o. o., Varšava

Benefit klijenta

  • Visok stepen bezbednosti prilikom montaže i korišćenja skele
  • Dobra pristupačnost sa minimalnim korišćenjem materijala
Elektrana Eemshaven, Daniel Kuceł, šef gradilišta
Daniel Kuceł
Šef gradilišta

Saradnja sa firmom PERI je kako za firmu Bilfinger tako i za našeg klijenta na opšte zadovoljstvo, rokovi se ispunjavaju u svakom segmentu. PERI UP je za mene sinonim za kvalitet i ergonomiju, i ne samo zbog toga, PERI UP skela optimalno je prilagodljiva za bezbedno izvođenje izolacionih radova.

PERI rešenje

  • Radne platforme i prilazi na bazi PERI UP Flex modularnog sistema
  • Gotovo proizvoljno deljiva polja skele za velika dimenzionisanja, sa poljima širine 3 m u donjem nivou i optimalnim geometrijskim prilagođavanjem u rasteru od 25 cm u pogonskom delu
  • Fasadna skela sa montažom zaštitne ograde unapred

Korišćeni PERI sistemi