You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Los Ramones II Pipeline, Meksiko

Podaci o projektu

Lokacija: San Luis Potosi, Мексико

45 kvadratnih, 4 m visokih podupirača sa dužinom ivica od 40 i 50 cm

Zahtevi

 • Armiranobetonski ramovski podupirači za kontrolnu stanicu gasovoda
 • Kratka obuka i brzo uvođenje u posao
 • Jednostavna primena

Klijent

RUBA Arquitectos, SA de CV, Meksiko

Benefit klijenta

 • Izuzetno efikasna primena inovativne sistemske oplate od samog početka
 • Paneli se bez problema ručno premeštaju
 • Jednostavna montaža i ručni transport
 • Štedi se na korišćenju krana
 • Ubrzani radni procesi

PERI rešenje

 • Korišćenje DUO višenamenskih panela
 • Sa po 4 DUO višenamenska panela DMP 75 montira se 5 setova oplate
 • Obodna PERI UP radna skela sa merdevinama za pristup
 • Instrukcije PERI supervizora koje se odnose na montažu, čišćenje i skladištenje oplate

Korišćeni PERI sistemi