You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Postrojenje za duboku preradu nafte, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Pančevo, Србија

U cilju modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu u toku je izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, koje treba da poveća efikasnost prerade. PERI kombinacija nosive skele za prenošenje velikog opterećenja i sistemskih oplata, prilagođenih kompleksnoj geometriji objekta, omogućila je efikasnu izradu masivnih armiranobetonskih delova konstrukcije.

Zahtevi

  • Inženjeri firme PERI izradili su projekat i isporučili odgovarajuće sisteme: TRIO oplatu stubova za vertikalne elemente dimenzija 2,20 m x 2,20 m, VARIOKIT u kombinaciji sa TRIO elementima za izradu oplate greda sa vutama dimenzija 2,20 m x 1,40 m, kao i modularnu skelu PERI UP Rosett, koja je zajedno sa sistemima MULTIFLEX i RUNDFLEX korišćena za realizaciju masivne ploče debljine 2,20 m.
  • Masivna ploča – Table top - debljine 220 cm i težine 1350 t kao i visina od 24,20 m na kojoj se ona postavljala, predstavljali su poseban izazov.

Klijent

Elita Cop d.o.o. – izvođač skela

GR Obrenović 2A  - izvođač oplata

Benefit klijenta

  • Rastojanje vertikala se, zahvaljujući rasteru od 25 cm, optimalno prilagođavalo koncentrisanom opterećenju na različitim delovima.
  • Za izradu betonske konstrukcije – Table top -  neophodnu varijabilnost omogućila je primena MULTIFLEX sistemske oplate, dok je za kružne otvore korišćen sistem RUNDFLEX.
  • PERI UP rešenja industrijskih skela ubrzavaju radne procese i povećavaju stepen bezbednosti.
  • Na ovom projektu osim kao nosiva skela, modularni sistem PERI UP korišćen je i prilikom izrade radnih platformi i prilaznih stepeništa.
  • Već prilikom montaže, zahvaljujući ogradama koje se unapred postavljaju, zagarantovan je maksimalan stepen bezbednosti.
  • Kao pouzdana zaštita na slobodnim ivicama ploče korišćene su brzomontažne PROKIT rešetkaste ograde, koje se mogu kombinovati sa različitim PERI sistemima oplata
Postoji niz izazova u industrijskom sektoru, pre svega bitan faktor su vreme kao i predviđeni troškovi. Korišćenjem PERI sistemskih oplata i skela uspeli smo da optimizujemo radne procese i uspešno realizujemo ovaj složeni projekat.
Milan Milovanović i Nikola Ljubičić
Menadžer gradilišta - skela / Menadžer gradilišta - oplata

Postoji niz izazova u industrijskom sektoru, pre svega bitan faktor su vreme kao i predviđeni troškovi. Korišćenjem PERI sistemskih oplata i skela uspeli smo da optimizujemo radne procese i uspešno realizujemo ovaj složeni projekat.

PERI rešenje

  • Kako bi se ispoštovali izuzetno kratki rokovi gradnje, dodatno uslovljeni lošim vremenskim prilikama u zimskom periodu, bilo je neophodno obezbediti visoku nosivost i posebnu fleksibilnost sistema, kao i obezbediti velike količine materijala u kratkom roku. Istovremeno je bilo neophodno individualno prilagođavanje sistema specifičnostima projekta.

  • PERI inženjeri izradili su projekat 24,20 m visoke nosive skele na bazi PERI UP modularnog sistema.