You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Termoelektrana na alternativno gorivo, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Spremberg, Немачка

50 m visoka elektrana u industrijskom parku „Schwarze Pumpe“ u brandenburškom gradu Spremberg.

Zahtevi

  • Rok za završetak radova svega 18 meseci
  • Masivna betonska konstrukcija, velika opterećenja i velike visine

Klijent

Glass Ingenieurbau Leipzig GmbH

Benefit klijenta

  • Univerzalno primenljiva sistemska skela, s mogućnošću premeštanja velikih jedinica kranom
  • Ušteda na vremenu zahvaljujući brzoj montaži sistemskih elemenata tornjeva za velika opterećenja
  • Bezbedne i prostrane radne platforme zahvaljujući PERI UP Flex modularnom sistemu
Termoelektrana Spremberg izjava, Hanno Pradel, šef gradilišta i Klaus-Dietrich Koch, poslovođa
Hanno Pradel | Klaus-Dietrich Koch
Šef gradilišta | Poslovođa

Izuzetno kompetentna i profesionalna PERI tehnička podrška prilagođena je zahtevima našeg gradilišta. Kod VARIOKIT tornja za velika opterećenja posebno nam se dopada brza i jednostavna montaža zahvaljujući korišćenju sistemskih elemenata. Što se tiče radnih skela i zaštitnih konstrukcija, nosivi sistem se višestruko kombinovao sa PERI UP skelom. Na taj način dobijene jedinice se kao celina premeštaju kranom i imaju univerzalnu primenu.

PERI rešenje

4 VARIOKIT tornja za velika opterećenja sa visinom podupiranja od 23,60 m i prenosom opterećenja od 560 kN po vertikali, za konzolno prepuštene delove konstrukcije

PERI UP sistemska skela, sa ogradama koje se postavljaju unapred, činila je osnovu za sve pristupne, nosive i armiračke skele na gradilištu:

  • tipski atestirana nosiva skela sa visinom podupiranja do 20 m
  • i do 60 m visoki stepenišni tornjevi sa Alu 75 stepenicama od aluminijuma
  • prolazi i podesti formirani pomoću sistemskih elemenata PERI UP Flex
  • jedinice PERI UP armiračke skele visine do 10 m, premeštale su se kranom

Tehnička podrška prilagođena zahtevima gradilišta