You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vlažni dimnjak na Termoelektrani Nikola Tesla B, Ušće, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Ušće, Србија

Objekat 75 odnosno vlažni dimnjak, najzahtevnija je građevinska konstrukcija u okviru novog postrojenja za odsumporavanje Termoelektrane Nikola Tesla B. Noseću konstrukciju dimnjaka čini armirano-betonski plašt visine 150 m kroz koji je predviđeno da prolaze 2 dimovodne cevi koje će plašt nadvisiti za 20 m. Početak rada postrojenja za odsumporavanje planiran je za 2025. godinu, a njegovo puštanje u pogon značajno će smanjiti uticaj termoelektrane na životnu sredinu.

Zahtevi

 • Izuzetno visok stepen bezbednosti uzimajući u obzir visinu i tip konstrukcije
 • Projektovanje specifičnih rešenja za oplatu kao što je slučaj sa otvorima dimenzija 12 m x12 m na visini od 30 m
 • Ispunjenje planiranih rokova za završetak gradnje
 • Dobar izgled vidljivog betona

Klijent

ZOP Inženjering d.o.o. Beograd

Benefit klijenta

 • Omogućena bezbednost na visokom nivou uprkos teškim uslovima za rad
 • Brza isporuka projektnih rešenja i materijala uprkos nepredviđenim promenama planova tokom izvođenja
 • Završetak radova u dogovorenom roku
 • Minimizirana upotreba krana korišćenjem hidraulike za podizanje platformi prilikom izvođenja zidova dimnjaka
Igor Petrović
Šef gradilišta

Kada su u pitanju građevinski poduhvati koji zahtevaju neplanirane izmene projekta nakon što radovi počnu, firma PERI je jedina na tržištu koja je mogla da isporuči crteže i materijale u roku koji neće ugroziti dinamiku izvođenja. Zahvaljujući PERI sistemima uspeli smo da održimo stepen bezbednosti na najvišem nivou i da završimo radove bez incidenata, što je izuzetno važno uzimajući u obzir rad na visinama do 150 m na objektu bez međuspratnih konstrukcija.

PERI rešenje

 • VARIO GT 24 zidna oplata unapred je pripremljena za tačan radijus i prilagođena za promenljivu debljinu zida od veće ka manjoj kako je dimnjak rastao u visinu. Na oplati su vršene minimalne korekcije za promenu radijusa za koje nije bila neophodna posebna obuka izvođača.
 • RCS platforme korišćene su za podizanje zidne oplate hidraulikom čime je rasterećen kran, bezbednost podignuta na viši nivo i ujedno dobijena značajna ušteda vremena i sredstava.
 • Kod izvođenja otvora na dimnjaku, posebno onih na visini od 30 m, glavnu ulogu odigrao je PERI UP Flex sistem za podupiranje. Na RCS platforme, postavljeni su tornjevi visine 12  m koji su bez ikakvih problema izdržali pritisak grede, tj gornje ivice otvora širine 12 m.
 • Kako bi ste bezbednosni aspekt doveo na najviši nivo, pored lifta, instalirano je i PERI UP stepenište do visine od 135 m kao rezervna opcija vertikalne komunikacije.
 • Za izradu kružnog temelja dimnjaka i ostalih pratećih objekata izabrana je RUNDFLEX kružna oplata zbog činjenice da je lako prilagodljiva različitim radijusima.
 • TRIO ramovska oplata korišćena je za izvođenje pratećih objekata u postrojenju kao i za izradu temelja vlažnog dimnjaka.