You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Termoelektrana Stanari, Bosna i Hercegovina

Podaci o projektu

Lokacija: Doboj, Босна и Херцеговина

 • Izrada 9 masivnih betonskih stubova koji nose čeličnu platformu za kondenzator
 • Osnova turbine iznosi 30,50 m x 12,00 m, visina 16,90 m

Zahtevi

 • Rešenje penjajuće oplate za 9 kružnih stubova debljine zidova 40 cm i spoljašnjeg prečnika 3,60 m
 • Nosiva skela visine 11,60 m Höhpreuzimala je velika opterećenja ploče
 • Specijalno rešenje oplate, prilagođeno zahtevima projekta, za ploču debljine i do 5,30 m, koja je na pojedinim mestima zasvođena

Klijent

 • DOO „MD-Perić Company”, Bijeljina, Bosna i Hercegovina (platforma kondenzatora)
 • GP Gradip AD, Prnjavor, Bosna i Hercegovina (turbinsko postolje)

Benefit klijenta

 • Penjajuće jedinice sastavljene od konzola i zidne oplate brzo su se premeštale kranom
 • Optimalno prilagođena nosiva skela sa smanjenim utroškom materijala
 • Ekonomično rešenje zahvaljujući upotrebi standardnih elemenata koji se iznajmljuju
 • Velike količine materijala, tehnička razrada i podrška na gradilištu - sve na jednom mestu
Luka Popržen, menadžer projekta, MD-Perić Company
Luka Popržen
Menadžer projekta, MD-Perić Company

PERI je za nas izradio bezbedan i brz plan oplate. Tehničko rešenje i sjajni planovi montaže, kao i jednostavna primena i velika nosivost sistema pomogli su efikasnu realizaciju delimično izuzetno kompleksnih betonskih radova. PERI je dokazao visok kvalitet svojih servisnih usluga, počevši od izrade planova preko statičkih proračuna sve do kontinuirane podrške tokom izgradnje.

Miroslav Usorac, menadžer projekta, GP Gradip AD
Miroslav Usorac
Menadžer projekta, GP Gradip AD

Upotreba PERI UP nosive skele i VARIO GT 24 oplate od drvenih nosača bila je dobra odluka. Jednostavna primena i velika nosivost sistema bili su preduslov za efikasnu izgradnju kompleksne konstrukcije. Saradnja sa inženjerima firme PERI i njihova stručna podrška doprineli su ekonomičnoj realizaciji ovog projekta.

PERI rešenje

 • Rešenje penjajuće oplate - VARIO GT 24 zidna oplata od drvenih nosača postavljena na CB 240 penjajuće konzole kao spoljašnja oplata stubova
 • BR šahtovske platforme sa čeličnim profilom kao nosači unutrašnje oplata stubova
 • Projektno specifična oplata zidova i ploča na bazi drvenih nosača GT 24 za velike raspone i velika opterećenja  prilikom izgradnje turbine
 • PERI UP Flex nosiva skela visine 11,60 m, sa rastojanjem vertikala optimalno prilagođenim koncentrisanim opterećenjima
 • Pri realizaciji zasvođenih delova ploče korišćeni su iznajmljivi sistemski elementi VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju (SLS navoji za velika opterećenja, RCS šine)
 • Detaljan projekat oplate i statički proračun konstrukcije oplata i skela
 • Kompetentna podrška tokom realizacije projekta