You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zaštitna krovna konstrukcija proizvodne hale Gerolzhofen, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Gerolzhofen, Немачка

Objekat: privremena zaštitna krovna konstrukcija raspona 30 m za sanaciju 90 m dugačke proizvodne hale

Period izgradnje: 2013

Zahtevi

 • Privremena zaštitna krovna konstrukcija
 • Striktno određen raspored sanacionih radova
 • Kratak rok za izradu projekta, pripremu materijala i montažu zaštitne krovne konstrukcije
 • Različite krovne konstrukcije

 

Klijent

Građevinska firma: Eugen Wahner GmbH, Sulzfeld

Benefit klijenta

 • Izvođenje sanacionih radovi bez obzira na vremenske prilike
 • Zaštita mašina
 • Ekonomično rešenje zahvaljujući sistemskim elementima koji se iznajmljuju
 • Kratkoročna raspoloživost opreme koja se iznajmljuje omogućila je brz početak montaže
 • Jednostavna ručna predmontaža segmenata krova na tlu
 • Ubrzana, ekonomična realizacija zahvaljujući kombinaciji LGS i VARIOKIT sistema

 

Šef gradilišta prilikom izrade zaštitne krovne konstrukcije za proizvodnu halu u Gerolzhofenu.
Thorsten Wahner
Šef gradilišta i direktor

Montaža LGS konstrukcije pomoću spojnice remena i točkića je pravo rešenje. Pored toga, PERI inženjeri su svoju kompetentnost pokazali izuzetno brzom izradom projekta – merenje, planiranje, statiku i montažu trebalo je ukomponovati u izuzetno striktan raspored.

PERI rešenje

 • Konstrukcija zaštitnog krova na osnovu LGS rešetkastih segmenata
 • Mogućnost otvaranja pojedinačnih polja krova
 • Specifična VARIOKIT potporna konstrukcija prilagođena zahtevima projekta
 • Kombinacija LGS zaštitne krovne konstrukcije na osnovu PERI UP sa VARIOKIT modularnim sistemom za inženjersku gradnju