You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Auto-put E80 deonica Staničenje-Pirot (istok), Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Staničenje, Србија

Istočni krak Koridora 10, od Niša do granice sa Bugarskom, dug je oko 86,9 kilometara, od toga 16,64 km čini deonicu  LOT 2, Staničenje-Pirot Istok.

Zahtevi

  • Osim izrade kolovozne konstrukcije, na ovom delu auto-puta neophodna je realizacija mostova i nadvožnjaka različitog tipa, monolitnih i u kombinaciji sa prefabrikovanim grednim nosačima, kao i dva tunela.

Klijent

AKTOR A.T.E. Ogranak Beograd

Benefit klijenta

  • Za sve mostovske konstrukcije, nadvožnjake i tunel Sopot PERI tim inženjera izradio je detaljan projekat oplate i skele i pružio maksimalnu stručnu podršku osoblju na gradilištu.
  • Zahvaljujući rešenju kolica sa oplatom, uspešno su realizovane lučne ploče debljine preko 1 m
  • Obe trake tunela su rađene paralelno, čime su se ispoštovali izuzetno kratki rokovi
Vasilis Nikiforidis, šef gradilišta
Vasilis Nikiforidis
Šef gradilišta

Zbog izuzetno tesnih rokova saradnja sa firmom PERI je najbolje rešenje. Upotrebom PERI VARIO panela i PERI UP Flex skele znatno se štedi na vremenu izgradnje, uz istovremeno postizanje odličnog kvaliteta.

PERI rešenje

  • Dvoćelijski tunel Sopot, dužine 184 m, građen je metodom otvorenog tipa, a za njegovu realizaciju PERI je projektovao i isporučio dva seta oplatnih kolica koncipiranih na bazi PERI UP Flex sistemskih elemenata, VARIOKIT modularnog sistema i HEB čeličnih profila
  • Obe cevi su paralelno betonirane u segmentima dužine 6 m
  • Monolitna konstrukcija nadvožnjaka iznad dvokolosečne pruge izvedena je korišćenjem PERI UP Flex i MULTIFLEX sistema, kao i primenom čeličnih HEB profila, bez obustave saobraćaja tokom gradnje
  • Za realizaciju stubova mosta Y oblika sa pločom duplog T poprečnog preseka preko Kosturske reke, dužine 180 m, korišćeni su sistem PERI UP Flex i VARIOKIT stolovi
  • Kako bi se izveo raspon nad lokalnom saobraćajnicom, bez obustavljanja saobraćaja, PERI inženjeri su osmislili rešenje na bazi PERI UP Flex nosive skele u kombinaciji sa HEB čeličnim profilima.