You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Citytunnel Malme, Švedska

Podaci o projektu

Lokacija: Malmö, Шведска

Železnički tunel sa podzemnim stanicama, proširenjima i ulaznim prostorom

Konstrukcija: metod otvorenog iskopa, dvoćelijski pravougaoni poprečni presek; delimično monolitna izrada
svetla širina: do 21,00 m
svetla visina: 7,20 m do 9,85 m

Zahtevi

  • maksimalna vodonepropusnost izgradnjom bez spojeva u delu donje ploče
  • debljina ploče i do 1,10 m
  • prolaz širine 4,70 m za nesmetan saobraćaj na gradilištu
  • vute u spoljašnjem delu
  • grede u središnjem delu tunela od 0,60 m do 3,15 m

Klijent

NCC Construction Sverige AB (Malmö C Nedre, E101)
ARGE MCG Malmö Citytunnel (ulazni deo E201);
Bilfinger Berger AG, Per Aarsleff A/S, E. Pihl & Son A.S.

Benefit klijenta

Mogućnost betoniranja u 10-dnevnom taktu zahvaljujući ekonomičnoj kombinaciji pokretne konstrukcije sa oplatom i iznajmljene sistemske opreme.

Magnus Jakobsson, šef gradilišta E101, Citytunnel Malme izjava
Magnus Jakobsson
Šef gradilišta E101

Donja ploča, zidovi i ploča realizovani su u 10-dnevnom taktu korišćenjem PERI oplate za izradu tunela. PERI nam je, kao i uvek, ponudio najbolje rešenje.

PERI rešenje

Pokretna konstrukcija sa oplatom prilagođena specifičnim potrebama gradilišta kombinovana je sa iznajmljenom sistemskom opremom: par oplatnih kolica za taktove koji su rađeni unapred, par kolica sa oplatom za oplatu ploče kao i VARIO-rešenje za eliptične armirano betonske stubove duž centra tunela. Osim toga, par kolica sa oplatom za južni ulaz sa dve paralelne tunelske konstrukcije.