You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dunavski koridor

Podaci o projektu

Lokacija: Požarevac, Србија

Budući državni put IB reda na deonici Požarevac - Golubac, prelazi preko reke Velike Morave. Most koji se nalazi na km. 8 + 718,42 sastoji od glavne konstrukcije nad samom rekom i inundacionog dela na levoj obali. Glavna konstrukcija je kontinualni nosač sa tri otvora 45,0 + 70,0 + 45,0 m od prednapregnutog betona. Poprečni presek je sanduk sa promenljivom visinom.  Inundacioni deo konstrukcije je rešen kao kontinualna greda od armiranog betona sa šest otvora, 6 x 30,0 m. Poprečni presek čine dve podužne grede kruto vezane sa kolovoznom pločom. Visina nosača je konstantna i iznosi 2,0 m. Srednji stubovi su po dva ovalna stuba preseka širine od 80 cm i dužine 150 cm.

Na brzoj saobraćajnici je predviđena izgradnja 52 mosta i nadvožnjaka, 5 petlji i 16 kružnih raskrsnica.

Zahtevi

 • Ekonomično, efikasno i rešenje projekta oplate
 • Jednostavno rešavanje-savladavanje centralnog raspona
 • Brza isporuka velikih količina materijala 

Klijent

OBW Gradnja d.o.o.

Benefit klijenta

 • Istovremena raspoloživost nosive skele za šest raspona
 • Brza montaža, jednostavno rukovanje i sinhronizovana isporuka velike količine materijala
 • Ekonomična i efikasna realizacija projekta u predviđenom roku
 • Konstantna podrška PERI supervizora na gradilištu 
Mr. Wang, šef gradilišta
Mr Wang
Šef gradilišta

Rešenje PERI tima za noseću konstrukciju mosta velikog raspona, livenog na licu mesta, bilo je u pogledu projekta oplate kao i njegove realizacije zaista savršeno. Sistemsko rešenje oplate je jednostavnog dizajna, precizno u proračunu i lako za primenu, što je prepoznato od strane našeg građevinskog tima. Zahvalni smo PERIju na saradnji tokom realizacije ovog objekta i nadamo se mnogobrojnim budućim zajedničkim projektima.

PERI rešenje

 • Projekat nosive skele za ukupno šest raspona
 • Kombinacijom TRIO i SRS sistema omogućeno je betoniranje stubova ovalnog poprečnog preseka u punoj visini
 • Alphakit rešetke su korišćene za premošćavanje raspona od 16,25 m
 • Uz stubove S8 i S9 rešetke se oslanjaju na ALPHAKIT tornjeve dok se na drugom kraju oslanjaju na VST tornjeve
 • VRB rešetka je korišćena za premošćavanje centralnog raspona ukupne dužine 28 m, koje se oslanjaju na VST tornjeve visine 8 m
 • Lagana i brza montaža, jednostavno i lako manipulisanje MULTIFLEX oplatom prilikom realizacije kolovozne konstrukcije mosta