You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Marchlehner galerija

Podaci o projektu

Lokacija: Sölden, Аустрија

 • 228 m dugačka galerija za zaštitu od lavina na Venter lokalnom putu L 240 između mesta Sölden/Ötztal i Vent
 • Poprečni presek tunela 9,20 m x 4,90 m

Zahtevi

 • Izrada 19 segmenata svaki dužine 12 m
 • Striktan termin završetka radova pre početka zimskog perioda
 • Gradilište na nadmorskoj visini preko 1.800 m
 • Tranzitni saobraćaj od preko 1.000 vozila devno, morao je biti uzet u obzir tokom perioda izgradnje
 • Nagib terena 8 %
 • Galerija u obliku slova S sa promenljivim radijusima

Klijent

Teerag-Asdag AG; Porr GmbH, NL Tirol, Kematen

Benefit klijenta

 • Izgradnja u roku
 • Dve sekcije tunela nedeljno uprkos teškim uslovima
 • Brzo premeštanje zahvaljujući laganim kolicima sa oplatom i hidrauličnom pogonu
 • Ekonomično rešenje sa sistemskim elementima koji se iznajmljuju
Marchlehner galerija - Markus Kreuzer, šef gradilišta
Markus Kreuzer
Šef gradilišta

U saradnji sa PERI inženjerima osmislili smo prilagođeno rešenje kolica sa oplatom. Na taj način mogli smo da betoniramo dva segmenta nedeljno i radove realizujemo u predviđenom roku, bez obustave saobraćaja i uprkos priličnom nagibu. Zahvaljujući laganim kolicima sa oplatom i hidrauličnom pogonu konstrukciju je bilo moguće spustiti, premestiti i postaviti na sledeći takt betoniranja u roku od jednog sata.

PERI rešenje

 • Prilagođeno projektno rešenje na osnovu VARIOKIT modularnog sistema
 • Tunelska konstrukcija sa 3,00 m širokim i 4,50 m visokim otvorom za prolaz vozila
 • Jedinice oplate, koje su se premeštale kranom, za 1,50 m konzolno prepuštenu ploču tunela
 • Konstrukcija čeone oplate uključujući hidroizolacione membrane
 • Isporuka predmontiranih jedinica oplate i konstrukcijskih elemenata