You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Metro stanica „Place des Martyrs“, Alžir

Podaci o projektu

Lokacija: Algier, Алжир

 • Metro stanica „Place des Martyrs“ u Alžiru je ogromnih razmera: dužine 144 m i širine 23 m i visine 14,80 m.
 • Proširenje metro mreže u ukupnoj dužini od 1,7 km, sa 2 metro stanice, ispod istorijskog dela starog grada.

Zahtevi

 • Metro stanica sa dva različita podzemna preseka, 23 m i 16,50 m.
 • Kratki taktovi betoniranja od 5,10 m.

Klijent

GMAC (Groupement Métro d'Alger Centre):
Andrade Gutierrez; Texeira Duarte; Gesi TP; Zagope

Benefit klijenta

 • Ekonomična realizacija obe varijante poprečnog preseka metro stanice korišćenjem jednih oplatnih kolica
 • Završetak radova u roku zahvaljujući brzom betoniranju taktova u dužini od 15 m nedeljno
 • Ušteda vremena i novca zahvaljujući opremi koja se iznajmljuje , brza raspoloživost materijala i jednostavna montaža VARIOKIT sistema
 • Za bezbedno izvođenje armiračkih i izolacionih radova, kao prethodnica tunelskoj konstrukciji, koristila se PERI UP radna skela.
Metro stanica „Place des Martyrs“, Alžir, Alžir - Rui Correia, tehnički direktor
Rui Correia
Tehnički direktor

VARIOKIT sistem značajno je doprineo uspešnom savladavanju izazova prilikom izgradnje metro stanice. PERI pokretna tunelska konstrukcija perfektno se prilagođavala različitim geometrijama. Zahvaljujući izuzetno brzim taktovima betoniranja od 15 m za nedelju dana, projekat je realizovan u predviđenom roku, uprkos visokim tehničkim zahtevima.

PERI rešenje

 • Po meri izrađena tunelska oplata na bazi VARIOKIT modularnog sistema, kako bi se korišćenjem istih sistemskih delova ekonomično realizovale obe varijante poprečnog preseka.
 • Hidraulična navigacija za komforno i brzo premeštanje.
 • Ekonomično koncipirano rešenje oplate za izradu tunela, odnosno projekat proširenja, predvidelo je korišćenje četvoro oplatnih kolica, prilagođenih različitim zahtevima objekta u izgradnji. 
 • Timski rad PERI inženjera iz Alžira, Portugalije, Španije i Nemačke.