You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Beška, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Beška, Србија

Paralelno sa postojećim mostom preko Dunava kod Beške izgrađen je takozvani most "blizanac". Time su stvoreni preduslovi za kasnije proširenje, sa četri trake, dela autoputa E75 između Beograda i Novog Sada. Glavni raspon u dužini od 540 m leži na tri rečna stuba, nastavlja se prilaznom konstrukcijom u dužoni od 180 m na jugu, dok sa severne strane konstrukcija duga gotovo 1.500 m premošćuje plavnu ravan Dunava. 

 • Ukupna dužina mosta 2.250 m, širina 14,40 m
 • Raspon stubova između 45 m i 210 m
 • Stubovi od armiranog betona su punog i sandučastog poprečnog preseka između 1,00 x 6,00 m i 2,00 x 6,00 m.

Zahtevi

 • 40 stubova visine i do 50 m
 • Striktno određeni rokovi izgradnje

Klijent

ARGE DSD/Alpine Bau GmbH

Benefit klijenta

 • Korišćenjem VARIOKIT kolica sa oplatom, postavljenih na glavnom nosaču, izbeglo se montiranje dodatnog pribora kao što su čaure za ankere sa donje strane konstrukcije. Pored toga, standardna montaža sistema smanjila je vreme neophodno za izradu plana, uz maksimalnu prilagodljivost oplatnih kolica uslovima na gradilištu.
 • Brza i jednostavna montaža i demontaža kao i sistematizovani redosled betoniranja omogućili su brz napredak u izgradnji ukupno 4.400 m ivičnog venca.
 • Prilikom izgradnje stubova sandučastog poprečnog preseka korišćeni su TRIO paneli za šahtove. Njihovom upotrebom kompletna unutrašnja oplata se demontirala i prenosila kao celina, čime se dodatno štedelo na vremenu.
Izjava šefa gradilišta
Claudia-Maria Graber
Šef gradilišta

Ovo je za nas bio pozitivan izazov. Raditi sa četvoro oplatnih kolica istovremeno i bezbedno i time ispuniti plan izgradnje.

PERI rešenje

 • Za realizaciju 40 stubova visine i do 50 m korišćena je penjajuća oplata izrađena kombinacijom sistemskih elemenata VARIO GT 24 zidne oplate od drvenih nosača i CB 240 penjajućih konzola.
 • Paralelno je korišćeno dve grupe od po četvoro VARIOKIT kolica za izradu oplate venca. Time je bilo moguće betonirati šest taktova, svaki dužine 21,50 m za samo pet dana, odnosno ca. 130 m parapeta nedeljno.
 • PERI UP viseća skela omogućila je bezbedan pristup mestima dilatacije na stubovima.