You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most br. 9 na deonici Grdelica-Caričina dolina, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Predejane, Србија

Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju. Na njegovom južnom kraku ukršta se više prirodnih i veštačkih prepreka.

Zahtevi

  • Izrada glavnog nosača, sandučastog poprečnog preseka, širine 13 m, visine od 2,60 m koji leži na masivnim armiranobetonskim stubovima
  • Kao nosive skele, u zavisnosti od potrebe, primenjene su PERI UP i VARIOKIT
  • Na mestima, na kojima konfiguracija terena nije dozvoljavala korišćenje PERI UP Rosett nosive skele, primenjivan je princip podupiranja pomoću teške nosive skele

Klijent

UDARNIK GRADNJA d.o.o.

Benefit klijenta

  • Ekonomična primena standardizovanih komponenata modularnih sistema za inženjersku gradnju

  • Elementi oplate korišćeni za realizaciju glavnog nosača predmontirani su, shodno zahtevima projekta na PERI lageru u Šimanovcima i spremni za upotrebu, transportovani na gradilište. Time se znatno uštedelo na vremenu neophodnom za montažu na licu mesta

PERI rešenje

PERI rešenje za oplatu mosta br. 9 baziralo se na iznajmljivim, standardizovanim komponentama modularnih sistema za inženjersku gradnju.

  • Kao nosivu potkonstrukciju za oplatu glavnog nosača inženjeri PERI Srbija predvideli su kombinaciju sistema nosivih skela
  • Dužina traka iznosila je 132 m odnosno 170 m, a rasponi između oslonaca bili su i do 50 m. Za realizaciju standardnih polja korišćeni su PERI UP Rosett tornjevi
  • VST tornjevi za velika optetrećenja VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju prenosili su velika, koncentrisana opterećenja na privremene armiranobetonske temelje
  • Čitav glavni nosač betoniran je u sedam taktova, od kojih su dva bila iznad reke Južna Morava. Na tom delu korišćeni su VRB rešetkasti nosači