You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most na auto-putu Kičevo-Podvis, Severna Makedonija

Podaci o projektu

Lokacija: Kičevo Podvis, Македонија

 • Izgradnja novog mosta u cilju proširenja mreže auto-puteva u Severnoj Makedoniji
 • 381 m dugačak most sa odvojenim kolovoznim pločama
 • Glavni nosač u krivini sa centralnim rasponom od 165 m

Zahtevi

 • Izgradnja mosta dužine 381 m na izuzetno zahtevnom terenu
 • Ekonomična realizacija složene geometrije glavne konstrukcije sa promenljivim poprečnim presecima, visinama kao i uzdužnim i poprečnim nagibima
 • Specifičnostima projekta prilagođeno rešenje za izradu glavne konstrukcije i stubova mosta, kao i logistička podrška, kako bi se ispoštovao raspored izgradnje

Klijent

GD Granit, Skoplje, Severna Makedonija

Benefit klijenta

 • Ušteda vremena zahvaljujući jednostavnom i brzom prilagođavanju krletki promenljivim poprečnim presecima
 • Skraćeno vreme montaže i demontaže korišćenjem hidrauličnog pogona
 • Smanjena upotreba krana zahvaljujući nezavisnom premeštanju VBC krletki
 • Ekonomično rešenje korišćenjem sistemskih elemenata koji se iznajmljuju
 • Kontinuirana optimizacija radnih procesa kroz stalnu stručnu podršku na gradilištu
 • Jednostavna komunikacija zahvaljujući sveobuhvatnom rešenju na jednom mestu
Portreti Goran Milovanović, menadžer projekta i Ivana Dimitrova, šef gradilišta GD Granit
Goran Milovanović i Ivana Dimitrova
Menadžer projekta i šef gradilišta

U saradnji sa stručnim timom PERI inženjera, pravovremeno smo precizirali tehnička rešenja za realizaciju mosta. Izuzetno nam je bila važna podrška na gradilištu prilikom korišćenja sistema VARIOKIT.

PERI rešenje

 • Specifčno rešenje za slobodno-konzolnu gradnju, za izradu glavnog nosača, na osnovu VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju
 • Paralelna upotreba četiri krletke za slobodno-konzolnu gradnju u cilju ubrzanja izgradnje
 • Individualno prilagođeno rešenje penjajuće oplate za ekonomičnu izradu stubova
 • Pravovremena isporuka potrebnih količina opreme
 • Kontinuirana podrška na gradilištu u cilju optimizacije radnih procesa