You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most preko reke Drave, Hrvatska

Podaci o projektu

Lokacija: Osijek, Хрватска

 • Izgradnja mosta dužine 2.485 m u sklopu proširenja auto-puta A5 na istoku Hrvatske, koja obuhvata viseći most i prilazne konstrukcije u plavnom području Drave
 • Prilazne konstrukcije, obe dužine gotovo 1.000 m, kao gredni mostovi širine 35 m
 • Konstrukcija sa prefabrikovanim, prednapregnutim gredama
 • Položena na kružne armirano betonske stubove prečnika 180 cm sa glavama u obliku pečurke
   
 • Most sa kosim kablovima sa 3 polja (rasponi: 100 m / 220 m / 100 m), ovešan o 2 pilona u obliku slova A visine 75 m
 • Kolovoz realizovan kao čelična spregnuta konstrukcija

Zahtevi

 • Kružni stubovi (prečnika 180 cm) sa glavama u obliku pečurke
 • Oplata za realizaciju prednapregnutih greda u obliku slova I, na samom gradilištu
 • Armiranobetonski parapeti ivičnih i centralnih delova obe kolovozne trake
 • Penjajuća oplata, sa konstantno promenljivim presekom, za izradu pilona
 • Kratak period izgradnje
 • Brzo i fleksibilno prilagođavanje rešenja oplate datim poprečnim presecima

Klijent

Glavni nosač i stubovi prilazne konstrukcije
Skladgradnja d.o.o. Split

Piloni
Viadukt d.d. Zagreb

Benefit klijenta

 • Fleksibilno prilagođavanje svim tehničkim zahtevima
 • Brza i jednostavna montaža, kao i upotreba
 • Sistemski elementi koji se iznajmljuju
Ante Sabljić, šef gradilišta
Ante Sabljić
Supervizor za izradu glavnog nosača

Kako dugi niz godina, tako i prilikom realizacije ovog projekta PERI nam je pružio pouzdanu podršku. VARIOKIT rešenje predstavlja savršenu kombinaciju funkcionalnosti, fleksibilnosti, pouzdanosti i brze montaže. Zahvaljujući brzoj razradi praktičnih rešenja optimalno smo ispunili sve tehničke zahteve ovog gradilišta. Pritom PERI rešenje uzima u obzir, kao i obično, sve neophodne detalje.

Anto Vranjković, šef gradilišta
Anto Vranjković
Supervizor za izgradnju pilona

Firma PERI je naš pouzdan i kompetentan partner. Upotreba penjajuće oplate ne samo da je ekonomična, već omogućava izuzetno brze taktove betoniranja. PERI tehnologija koja se koristi je jako praktična i omogućava visoke bezbednosne standarde. Za svaku pohvalu je i podrška PERI inženjera našem timu na gradilištu, pre i tokom procesa izgradnje.

PERI rešenje

 • Izuzetno fleksibilno i pouzdano VARIOKIT rešenje sa kratkim vremenom montaže
 • Optimalan koncept penjajuće oplate ubrzava proces izgradnje
 • Ekonomska korist zahvaljujući maksimalnoj primeni sistemskih delova koji se iznajmljuju
 • Optimalna podrška PERI inženjera osoblju na gradilištu