You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most preko Save, Šabac, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Šabac, Србија

Most preko Save kod Šapca dužine 1352 m je najveći objekat na novoj deonici puta Ruma - Šabac - Loznica. Deonica od Rume do mosta preko Save kod Šapca u dužini od 21 km projektovana je kao autoput, dok je ostatak deonice do Loznice u dužini od 55 km predviđen za brzu saobraćajnicu.

Najzahtevniji deo za realizaciju predstavljala je glavna mostovska konstrukcija, sandučastog poprečnog preseka sa rasponima od 40 m do 155 m. Centralni rasponi su izvođeni tehnologijom slobodne konzolne gradnje.

Najveći deo konstrukcije mosta, izvođen je na PERI UP Flex skeli postavljenoj na nasipu koja je dostizala visine do 12 m.

Zahtevi

  • Izrada kompletnog projekta oplate
  • Kontinuirana stručna podrška tokom procesa izgradnje

Klijent

Azvirt Ogranak Beograd

Benefit klijenta

  • Fleksibilno prilagodljiva rešenja koja su omogućila realizaciju izuzetno složenog projekta 
  • Skraćeno vreme izvođenja radova zahvaljujući isporuci predmontiranih segmenata PERI sistema direktno na gradilište
  •  Osoblje gradilišta je uspešno osbsobljeno za samostalno korišćenje VBC sistema, koje pored montaže podrazumeva i veštine u rukovođenju hidrauličnim presama, pomoću kojih se vrsi pomeranje kontrukcije
Saša Todorović, menadžer projekta
Saša Todorović
Menadžer projekta

PERI se još jednom pokazao kao pouzdan partner za sve izazove ovako složenog projekta. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda, uvek su bili u mogućnosti da brzo i efkasno odreaguju na izmene u dinamici radova koje su gotovo neizbežne na projektima ovog tipa.

PERI rešenje

  • Rešenje za izradu glavne mostovske konstrukcije kao i pristupnih konstrukcija 
  • Predmontaža velikog broja segmenata oplate, koja je omogućila lakšu i bržu primenu na samom gradilištu
  • Formiranje teške skele od VST tornjeva i ALPHAKIT rešetki, između ostalog kao dodatna mera opreza u slučaju pojave vodostaja na višoj koti od nasipa i grudobrana
  • Stručna podrška PERI inženjera i supervizora sve vreme realizacije projekta