You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mostovi na auto-putu u Brđanima, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Čačak, Србија

Evropski put E 763 deo je međunarodne mreže puteva i gradi se između Beograda i granice sa Crnom Gorom. U okviru tog projekta severno od Čačka, u kratkom vremenskom periodu, izgrađena su dva mosta:

  • Dva mosta dužine 232 m i 424 m
  • Pojedinačni rasponi između 32 m i 42 m
  • Glavni nosači oba mosta sandučastog poprečnog preseka imaju širinu od 12,55 m i visinu od 2,20 m i leže na masivnim armiranobetonskim stubovima.

Zahtevi

  • Rasponi u priobalju, iznad saobraćajnica i neadekvatna podloga
  • Kratak rok izgradnje

Klijent

GP Planum AD, Beograd

Benefit klijenta

Svi elementi oplate korišćeni za realizaciju glavnog nosača, kao i prethodno za izradu stubova mosta, predmontirani su, shodno zahtevima projekta na PERI lageru u Šimanovcima i spremni za upotrebu transportovani na gradilište. Time se znatno uštedelo na vremenu neophodnom za montažu na licu mesta i omogućila realizacija u predviđenom roku, uz maksimalan kvalitet izvedenih radova.

Portret Aleksandra Milenkovića, šefa gradilišta, GP Planum AD, Beograd
Aleksandar Milenković
Šef gradilišta

PERI je za ovaj zahtevan projekat izradio odlično tehničko rešenje. Svi primenjeni sistemi bili su jednostavni za upotrebu. Osim toga, na gradilištu smo imali stalnu pouzdanu podršku PERI inženjera.

PERI rešenje

  • Kao nosiva potkonstrukcija za oplatu glavnog nosača korišćena je kombinacija dva sistema nosivih skela.
  • Za realizaciju standardnih polja korišćeni su PERI UP tornjevi sa ramom za velika opterećenja.
  • Dužina polja od 50 cm, 75 cm i 150 cm omogućila je prilagođavanje različitim opterećenjima.
  • Prilikom izgradnje raspona koji su se nalazili u priobalju, iznad saobraćajnica ili neadekvatne podloge, korišćena je teška nosiva skela. VST tornjevi za velika opterećenja VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju prenosili su velika, koncentrisana tačkasta opterećenja na osnovu.