You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nadvožnjaci preko pruge Novi Sad - Kelebija, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Sad, Србија

Modernizacija pruge na deonici od Novog Sada do Kelebije uključuje veliki broj ukrštanja lokalnih i magistralnih puteva koje je bilo potrebno premostiti nadvožnjacima. Firma PERI je svojim rešenjima i opremom učestvovala u izgradnji dva identična nadvožnjaka i to na 163. i 169. kilometru pruge, u blizini Subotice. Nadvožnjaci su projektovani za širinu 2 kolovozne trake po 3 m i dužine su 166 m sa rasponima do 25 m.

Zahtevi

  • Izrada ekonomičnog rešenja za podupiranje oplate glavnog nosača mosta, koje bi uzelo u obzir korišćenje teške nosive skele, koju klijent već poseduje u svom vlasništvu
  • Visok kvalitet betonskih površina

Klijent

Karin Komerc MD d.o.o.

Benefit klijenta

  • Značajna ušteda korišćejem opreme u vlasništvu izvođača
  • Ušteda vremena zahvaljujući predmontaži oplate glavnog nosača
  • Pravovremena isporuka opreme i materijala
Boris Miloradov, odgovorni izvođač radova
Boris Miloradov
Odgovorni izvođač radova

PERI je ponudio najefikasnije i najpovoljnije tehnološko rešenje za naše potrebe zbog čega smo se odlučili na saradnju sa ovom kompanijom. Veliku zahvalnost dugujemo PERI inženjerima čija su podrška i saveti bili neizmerno dragoceni. Njihova stručnost omogućila je da izvođenje svih radova protekne bez ikakvih problema a tokom celog perioda izvođenja radova, vremenski rokovi za isporuku su dosledno i pravovremeno poštovani, što je dodatno doprinelo uspešnosti projekta.

PERI rešenje

  • Uvidom u kompletan projekat pruge, PERI inženjeri su primetili da postoji još jedan nadvožnjak sličnih karakteristika na koji je moguće primeniti isto projektno rešenje skele i oplate. Na taj način su izbegnuti troškovi projektovanja, predmontaže, kao i samog transporta oplate za izvođenje drugog nadvožnjaka čime je klijent dobio neplaniranu uštedu sredstava
  • S obzirom na to da je klijent već posedovao tešku skelu u svom vlasništvu, ali ne i sve neophodne elemente za podupiranje oplate glavnog nosača, PERI inženjeri su izradili projekat skele u kombinaciji sa PERI UP Flex sistemom za podupiranje gde je klijent dobio još jednu značajnu uštedu sredstava
  • Oplata glavnog nosača mosta izrađena je od elemenata  VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju predmontiranih na PERI lageru, a potom ukrupnjavana na samom gradilištu. Montaža kompletne oplate izvršena je pomoću krana i autodizalice za samo 2-3 dana čime je postignuta značajna ušteda vremena
  • Za oplatu temelja, naglavnih greda i zidova korišćen je HANDSET Alpha sistem kao najekonomičnije rešenje
  • Korišćenje VGK konzola prilikom izrade oplate venca doprinelo je da se oba nadvožnjaka izvedu na efikasan, ekonomičan i bezbedan način