You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stari Elba tunel, Hamburg, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Hamburg, Немачка

Kulturno-istorijski spomenik St. Pauli Elba tunel spaja već 100 godina pristanište i četvrt Steinwerder. On je znamenitost grada i predstavlja umetnost u oblasti inženjeringa, budući da je prvi tunel ispod reke na evropskom kontinentu. Nakon što su pre 10 godina sanirane pristupne zgrade sa obe strane Elbe, na redu je istočna, od dve gotovo 426 m dugačke tunelske cevi na dubini od 25 m.

Zahtevi

  • Potreba za izradom pokretne konstrukcije sa oplatom, prilagođene specifičnostima projekta, na bazi standardnih sistemskih elemenata
  • Blagovremen završetak unutrašnjeg omotača u polu-nedeljnom ciklusu

Klijent

ARGE Alter Elbtunnel
HC Hagemann GmbH Co.KG, Hamburg
Ed. Züblin AG, Direktion Ingenieurbau Nord, Hamburg

Benefit klijenta

  • Realizacija dva segmenta u nedeljnom ciklusu, u skladu sa predviđenim rasporedom
  • Mali broj ankera u delu zidova, zahvaljujući sistemskim profilima do UU 200
  • Jednostavno prilagođavanje različitim poprečnim presecima
  • Zahvaljujući specijalnim rešenjima za premeštanje i transport jedinica oplate smanjen je broj neophodnog personala 
  • Sve komponente su podesive
Portret Andreas Brey, poslovođa firme HC Hagemann GmbH Co. KG, Hamburg
Andreas Brey
Poslovođa (HC Hagebau)

Zahvaljujući PERI rešenju kolica sa oplatom moguća je realizacija 2 takta u nedeljnom ciklusu. Tehnička podrška PERI inženjera uključuje kako detaljnu izradu plana oplate, tako i podršku na gradilištu i brzu reakciju, pogotovo u nepredviđenim situacijama na samom gradilištu.

PERI rešenje

  • VARIOKIT modularni sistem za inženjersku gradnju korišćen je za izradu projektno specifičnih kolica sa oplatom na bazi standardnih sistemskih elemenata, prilagođavajući se svakom poprečnom preseku.
  • Korišćenjem jednih kolica sa oplatom zidova i  drugih kolica sa oplatom za izradu svoda, koja su se nalazila dva takta iza prvih kolica, nedeljno su realizovana po 2 segmenta dužine 12 m. Pritom su prva kolica istovremeno služila kao radna platforma za armiračke i instalacione radove na svodu. Uprkos malom poprečnom preseku tunela i širini koloseka od svega 1,92 m kolica sa oplatom zidova i svoda realizovana su, u velikoj meri, korišćenjem standardnih VARIOKIT sistemskih elemenata iz PERI proizvodnog programa. U obzir je takođe uzeta hidraulična podrška tokom montaže i demontaže, kao i prilikom podizanja i spuštanja. Isporuka putem teretnog lifta i specijalni uslovi montaže ispred same tunelske cevi uticali su na izradu plana oplate.