You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Treći most na Bosforu, Turska

Podaci o projektu

Lokacija: Istanbul, Турска

Treći i ujedno najveći most na Bosforu sa jedinstvenim poprečnim presekom pilona.
Viseći most koji nose dva pilona u formi slova A, koji se ubrajaju među najviše pilone na svetu.
Ovaj most, sa najvišim betonskim pilonima na svetu, spaja evropski sa azijskim kontinentom.

Konstrukcija: viseći most
Visina pilona: 322 m
Raspon: 1.408 m
Širina: 59 m (sa 8 kolovoznih traka i 2 pruge)

Zahtevi

 • Jedinstven poprečni presek pilona: osnova u formi trougla sa izlomljenim uglovima, unapred i unazad nagnute bočne površine, poprečni presek koji se sužava ka vrhu
 • Veliki broj čeličnih, ugradnih elemenata promenljivih dimenzija i pozicija
 • Visoki zahtevi u pogledu kvaliteta vidljivog betona i tačnosti dimenzija
 • Kratki rokovi izgradnje

Klijent

Glavni izvođač radova
ICA – Consortium IC Içtas / Astaldi

Izvođač grubih radova
Hyundai Engineering & Construction / SK Engineering & Construction J. V.

Benefit klijenta

 • PERI iskustvo i kompetentnost za optimalno rešenje
 • Ispunjenje kratkih rokova zahvaljujući kompletnom rešenju za kompleksne pilone
 • Postizanje željenog kvaliteta betona
 • Oprema za zaštitu od pada povećava radni učinak na velikoj visini
 • Brza izgradnja zahvaljujući detaljnom projektu i optimizovanoj isporuci opreme
Samet Seyhan, Projektleiter (ICA) und Evans Baek, stellv. Projektleiter (Hyundai/SK)
Samet Seyhan | Evans Baek
Menadžer projekta (ICA) | zamenik menadžera projekta (Hyundai/SK)

Stubovi su, zbog svoje nagnute, konusne forme i mnogobrojnih ugradnih elemenata jedinstveni i ekstremno kompleksni. Za ovakav tip mosta korišćenje ACS sistema je bila prava odluka, budući da PERI ima ogromno iskustvo. Još jedan pozitivan aspekt PERI ACS sistema bila je kompetentna i sveobuhvatna podrška u okviru izuzetno striktnih rokova izgradnje i apsolutno bezbedne radne platforme na svim nivoima i svim visinama.

PERI rešenje

 • Efikasan koncept oplate koji uključuje korišćenje ACS samopenjajućih konstrukcija i VARIO GT 24 oplate zidova u gornjem području pilona
 • Rešenje penjajuće oplate za unapred i unazad nagnute bočne površine
 • Fleksibilna oplata prilagodljiva promeni poprečnog preseka, koji se sužava ka vrhu, kao i čeličnim ugradnim elementima velikih dimenzija
 • Detaljno planiranje osa penjanja, kako bi se izbegla kolizija sa čeličnim ugradnim elementima 
 • Usklađivanje sa visokim zahtevima po pitanju bezbednosti na radu korišćenjem zaštitnih ograda i dodatnih elemenata za zaštitu od loših vremenskih uslova 
 • Pravovremena isporuka velike količine opreme na gradilište