You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel Limerick, Irska

Podaci o projektu

Lokacija: Limerick, Ирска

Izrada uronjenog tunela sa 5 sekcija svaka dužine 100 m, rampe realizovane metodom otvorenog iskopa, delimično monolitno.

  • Konstrukcija: dvoćelijski poprečni presek, svaka cev svetle širine pribl. 10 m i visine pribl. 6 m
  • Dužina: 675 m
  • Broj kolovoznih traka: po 2 sa svake strane
  • Period izgradnje: 2006-2010

Zahtevi

  • Betoniranje u nedeljnom taktu
  • Optimizacija mesta ankerovanja, kako bi se obezbedila vodonepropusnost tunela

Klijent

Limerick Southern Ring Road DirectRoute (Limerick) Construction Ltd.;
Strabag International GmbH, Linc, Austrija (betoniranje i instalacioni radovi)

Benefit klijenta

  • Brza montaža, demontaža i premeštanje kolica sa oplatom zahvaljujući posebno prilagođenoj specijalnoj konstrukciji sa integrisanim hidrauličnim mehanizmom
  • Smanjenje broja anker mesta optimizacijom uticajnih širina
Hannes Mauracher, šef gradilišta
Hannes Mauracher
Šef gradilišta

PERI nam je ponudio najbolji tehnički koncept i najekonomičnije rešenje. Učinak, koji smo postigli korišćenjem pokretne konstrukcije sa oplatom, bio je više nego zadovoljavajući. Omogućeno je betoniranje svakog segmenta u nedeljnom taktu. Ono što našeg partnera dodatno kvalifikuje je tehnička podrška, koja nam je uvek nudila odgovarajuće rešenje u vezi sa detaljima izgradnje.

PERI rešenje

  • Pokretna konstrukcija sa oplatom kao specijalna čelična konstrukcija u kombinaciji sa sistemom VARIO GT 24, za 28 sekcija tzv. uronjenog tunela, svaka dužine 20 m.
  • Pokretna konstrukcija sa sistemskom oplatom VARIOKIT u kombinaciji sa VARIO GT 24 oplatom za ulazne i izlazne rampe