You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vijadukt 12+660, Kičevo, Severna Makedonija

Podaci o projektu

Lokacija: Kičevo, Македонија

Vijadukt 12+660 se nalazi u blizini Kičeva i deo je autoputa u izgradnji od Kičeva do Ohrida. Deonica bliža Kičevu karakteristična je po teško pristupačnom terenu, pa je u okviru projekta bila predviđena izgradnja velikog broja vijadukta i mostova.

Vijadukt se sastoji iz dve nezavisne paralelne mostovske konstrukcije sa blagim horizontalnim zakrivljenjem. Desna konstrukcija se sastoji od 4 raspona ukupne duzine 120 m, dok leva konstrukcija ima 5 raspona, dužinu od 156 m i postavljena je na stubovima čija maksimalna visina dostiže i 19 m. Poprečni presek projektovan je u obliku dvostrukog “T” preseka i izvođen na licu mesta.

Zahtevi

  • Visok stepen bezbednosti tokom izvođenja radova
  • Rešenje za montažu i demontažu opreme u uslovima teško pristupačnog terena, sa velikim poprečnim nagibom

Klijent

GD Granit AD, Skopje

Benefit klijenta

  • Montaža, demontaža i rukovanje opremom bez posebne obuke
  • Zahvaljujući fleksibilnosti oplate iz VARIOKIT sistema za modularnu gradnju omogućeno je izvođenje precizne geometrije budućeg glavnog nosača duplog “T” preseka kao i bezbedna demontaža sistema izvlačenjem pomoću autodizalice kroz otvore na ploči nosača
  • Velika ušteda vremena i sredstava omogućena je zahvaljujući VARIOKIT VRB rešetkama velike nosivosti u odnosu na sopstvenu težinu. Rešetke su na gradilište dolazile u segmentima različitih dužina, bez potrebe za posebnom vrstom transporta i brzo i lako ukrupnjavane na samom gradilištu
  • Za lako i bezbedno fiksiranje VST ramova iz VARIOKIT modularnog sistema za postojeće stubove zaslužne su radne skele kojima su ramovi bili opremljeni
Filip Trajkovski, šef gradilišta
Filip Trajkovski
Šef gradilišta

Sa firmom PERI sarađujemo nekoliko godina, na više projekata mostovskih konstrukcija i uvek smo dobijali optimalna rešenja uz odličnu propratnu logistiku. Uprkos teškom terenu i svim pratećim izazovima, uspeli smo da konstrukciju izvedemo brzo i uspešno uz adekvatan stepen bezbedenosti.

PERI rešenje

  • Sigurno podupiranje oplate celog raspona do 31 m omogućeno je zahvaljujući projektu VRB rešetki napravljenom u saradnji sa PERI inženjerima iz Nemačke
  • Za bezbedno podupiranje VARIOKIT VRB rešetkastih nosača korišćeni su VST ramovi iz VARIOKIT modularnog sistema fiksirani na unapred izgrađene stubove
  • Za formiranje oplate glavnog nosača duplog “T” preseka korišćena je oplata iz VARIOKIT sistema kao najoptimalnije rešenje