You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vijadukt Čortanovci, Novi Sad, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Sad, Србија

 • Podrška tokom izgradnje vijadukta Čortanovci, dužine 2,90 km, u okviru modernizacije međunarodne železničke linije Budimpešta-Beograd-Skoplje-Atina
 • Vijadukt nosi 59 stubova i deo je dvokolosečne otvorene pruge na poddeonici Stara Pazova - Novi Sad
 • Most je podeljen na ukupno pet segmenata od A do E, pri čemu je PERI suštinki bio uključen u izgradnju segmenata B i C.

Zahtevi

 • Realizacija projekta u precizno određenom roku
 • Velika nosivost sa visinama podupiranja i do 24,00 m
 • Korišćenje jednog krana
 • Efikasnost osoblja na gradilištu uz visok stepen bezbednosti na radu

Klijent

Glavni izvođač

RZD International

Podizvođač

Karin Komerc MD

Benefit klijenta

 • Značajno pojednostavljen proces montaže zahvaljujući mogućnosti kombinovanja PERI sistema po modularnom principu, odnosno zajedničkom metričkom rasteru
 • Prilagođavanje geometriji objekta i opterećenju u rasteru od 25-cm u skladu sa specifičnostima projekta
 • Izuzetno čvrsti spojevi elemenata i fleksibilne tačke povezivanja prilikom kombinovanja rešenja oplata i skela
 • Ušteda vremena premeštanjem unapred montiranih penjajućih jedinica jednim potezom krana
 • Efikasan rad zahvaljujući pojednostavljenom planiranju i montaži standardnih, međusobno usklađenih elemenata
 • Realizacija projekta u tesnom roku
 • Visok stepen bezbednosti osoblja na gradilištu
 • Individualno planiranje, saveti i stručna podrška na gradilištu koje pružaju PERI inženjeri
Boris Miloradov
Odgovorni izvođač radova

Kompanija Karin komerc je zajedno sa kompanijom PERI uspešno realizovala, u predviđenim rokovima, ovaj veličanstveni i u našem regionu jedinstveni železnički most. Posebno se zahvaljujemo na pomoći inženjerskom timu instruktora i projektanata kompanije PERI, bez kojih ne bismo uspeli brzo i uspešno da izvedemo radove na izgradnji vijadukta.

PERI rešenje

 • Fleksibilna kombinacija PERI UP i  VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju prilikom izrade 18,50 m visokih delta-stubova
 • Realizacija stubova korišćenjem CB penjajućih konzola kao radnih platformi u kombinaciji sa TRIO i VARIO GT 24 sistemskim zidnim oplatama
 • Upotreba MULTIFLEX oplate ploča sa nosačima za betoniranje glavne konstrukcije
 • PERI UP, sa visinom podupiranja od 20,00 m na C segmentu, kao noseća konstrukcija za sistem MULTIFLEX
 • Postavljanje ALPHAKIT tornjeva i rešetkastih nosača za prenošenje opterećenja kao i za izradu horizontalnih radnih platformi na segmentu B
 • Ručna montaža laganih ALPHAKIT sistemskih elemenata  na tlu: kran korišćen samo tokom postavljanja
 • Korišćenje PROKIT EP 110 zaštitne ograde na slobodnim ivicama objekta u izgradnji 
 • Sveobuhvatno planiranje kao i stručna podrška tokom primene sistema