You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Železnička stanica Beograd Centar, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Beograd, Србија

Izgradnja nove železničke stanice, zajedno sa kompleksom u kojem je locirana, predstavlja projekat od strateškog značaja za rešavanje železničkog saobraćaja ne samo na području Beograda već i šire. Njenom izgradnjom Beograd će dobiti modernu železničku stanicu, koja će mnogo efikasnije moći da prihvati veći broj vozova na domaćim i međunarodnim linijama.
U fazi 2. građenja objekta završena je konstrukcja od preko 30.000 m², dok je u fazi 3. planirana izgradnja stanične zgrade, parkinga kao i drugih objekata komercijalnog tipa.

Zahtevi

 • Pravovremena isporuka velikih količina opreme po dogovorenoj dinamici
 • Tehnička podrška na gradilištu
 • Projektovanje oplate svih lamela
 • Brza i jednostavna montaža
 • Siguran rad

Klijent

Elita-Cop d.o.o.

Benefit klijenta

 • Podupiranja do 20 m visine primenom PERI UP Flex sistema
 • Korišćenje ALPHAKIT modularnog sistema omogućilo je nesmetan prolaz vozilima na gradilištu
 • Pravovremena isporuka velike količine opreme
Milan Milovanović
Odgovorni izvođač radova

Tokom izvođenja objekta PERI je pravovremeno reagovao kako tehničkim rešenjima, tako i isporukom potrebne količine opreme. Nakon u potpunosti ispunjenih očekivanja, preporučujemo saradnju sa kompanijom PERI.

PERI rešenje

 • Izrada projekta oplate
 • Konstantna tehnička podrška
 • Pravovremena isporuka PERI sistema i proizvoda