You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Železnička stanica „Porta del Sud“, Italija

Podaci o projektu

Lokacija: Napulj, Afragola, Италија

 • Arhitekta: Zaha Hadid
 • Period izgradnje: jun 2015. - jun 2017.
 • Železnička stanica u Napulju, Afragola, kao čvorna tačka na trasi pruge Rim‑Napulj‑Salerno, konstruisana u formi mosta, koji se nadnosi 30 m iznad železničke pruge
 • Futuristički objekat komplesnih formi, s lukovima u obliku slova S, zaobljenim zidovima i halama i putevima koji se ukrštaju i slivaju jedni u druge
 • Arhitektonsko delo simbolizuje  kretanje putnika

Zahtevi

 • Izuzetno arhitektonsko rešenje sa brojnim zaobljenim formama
 • Najviši kvalitet natur betona sa definisanim rasporedom fuga i mesta ankerovanja za 16.500 m² zidova
 • Kompleksna konstrukcija platformi sa 44 jako iskošena armirano-betonska stuba u obliku slova Y
 • Sveobuhvatni koncept bezbednosti za izvođenje radova u vezi sa oplatom i skelom

Klijent

Astaldi S.p.a. (glavni izvođač)

Benefit klijenta

 • Ekonomično i praktično kompletno rešenje na jednom mestu
 • Realizacija zahtevanog izgleda arhitektonskog betona
 • Pouzdana podrška u vezi sa planiranjem radnih procesa i troškova kontinuiranom tesnom saradnjom sa PERIjem
 • Brza i jednostavna montaža na gradilištu zahvaljujući korišćenju gotovo 1.100 PERI montažnih crteža
 • Efikasno izvođenje radova i optimalizovane zalihe materijala na gradilištu zahvaljujući stalnoj tehničkoj i organizacionoj podršci PERI projektnog menadžera na licu mesta
 • Jednostavna montaža na gradilištu i brza montaža i demontaža specijalno, po meri izrađenih čeličnih elemenata oplate za noseće Y-stubove
 • Bezbedne PERI radne skele i prilazi na svim visinama i ka svim radnim površinama kao i brza i bezbedna montaža
Portret - inženjer Roberto Giovannini, šef gradilišta, kompanija Astaldi S.p.a.
Inž. Roberto Giovannini
Šef gradilišta

Izgradnja železničke stanice u Afragoli, koju je dizajnirala arhitekta Zaha Hadid, nije bila lak poduhvat – trebalo je spojiti futuristički arhitektonski koncept sa materijalom kao što je beton. Može se slobodno reći, da je sve uspešno realizovano zahvaljujući dobroj saradnji kompanija Astaldi i PERI!

PERI rešenje

 • Kompletno rešenje kao kombinacija standardnih sistemskih elemenata i specijalno, po meri izrađenih konstrukcija oplata i skela za realizaciju modernog jezika arhitekture
 • Podrška već u pripremnoj fazi, kao i tokom izvođenja radova, izradom gotovo 200 detaljnih crteža
 • Profesionalna podrška PERI projektnog menadžera tokom kompletnog perioda realizacije objekta
 • Rešenje oplata bazirano na VARIO GT 24 oplati zidova od drvenih nosača, korišćenoj za zakrivljene forme zidova i prenošenje velikog opterećenja i projektovanoj kako bi se postigao najbolji kvalitet natur betona sa definisanim rasporedom fuga i mesta ankerovanja
 • Uz pomoć 3D-projektovanja izrađeni su specijalni elementi od polistirola, koji su korišćeni za oblikovanje kompleksnih zakrivljenja
 • Podrška prilikom izbora, planiranja i isporuke odgovarajućih šperploča (ukupno 30.000 m²) različitih dimenzija, između ostalog i velikih FinPly Maxi panela (7.500 mm x 2.700 mm)
 • Planiranje i izrada projektno specifične čelične oplate za Y-stubove, koji nose obe platforme
 • Koncept za sprovođenje neophodnih mera bezbednosti tokom izvođenja građevinskih radova