You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Alon Towers „BSR Center TLV“, Izrael

Podaci o projektu

Lokacija: Tel Aviv, Израел

 • Moderan poslovni kompleks „BSR Center TLV“ sa dva simetrično raspoređena nebodera, svaki visine 164 m
 • X-forma fasade, oba tornja se sužavaju na polovini visine i ponovo šire ka vrhu

Zahtevi

 • Jednostavno, bezbedno i brzo rešenje oplate sa akcentom na ekonomičnost
 • Visoki standardi bezbednosti i kvaliteta i striktno propisan rok izgradnje uz ograničen kapacitet krana i vremenski ograničene armiračke radove
 • Unapred i unazad iskošeni zidovi fasade sa promenom nagiba na visini od 80 m

Klijent

Ashtrom Construction and Electra Construction Ltd. Joint Venture

Benefit klijenta

 • Efikasan rad i na velikoj visini, zaštita od loših vremenskih uslova kao i nesmetano odvijanje radova bez obzira na raspoloživost krana
 • Usklađenost sa visokim standardima kvaliteta i bezbednosti kao i striktno propisanim rokovima izgradnje
Dotan Hazan, menadžer projekta, Ashtrom Construction and Electra Construction Ltd. Joint Venture
Dotan Hazan
Menadžer projekta

Strast je osnova svih dostignuća: kao što mala vatra proizvodi malo toplote, sa malo strasti postižu se samo osrednji rezultati. Kod PERI-ja smo pronašli tu strast – za profesionalizam i najbolju servisnu podršku, a naša zajednička strast za vrhnska dostignuća stvara uspeh.

PERI rešenje

 • Ekonomičan koncept realizacije
 • Međusobno optimalno usklađeni ACS i RCS samopenjajući sistemi i CB platforme, uzimajući u obzir ograničen kapacitet krana
 • Izradom jezgra iz dve uzastopne sekvence realizacija taktova usaglašavala se sa armiranjem, koje se nalazilo na kritičnom putu
 • Kompletno zatvaranje najviših spratova u izgradnji RCS penjajućim zaštitnim panelima
 • Rešenje zaštitnih panela sa integrisanim završnim platformama, koje su služile za privremeno odlaganje materijala i za prenošenje velikih težina putem krana
 • Specijalno konstruisane ugaone platforme, sastavljene od sistemskih elemenata, za izradu kosih uglova zgrade, uslovljenih nagibom fasade
 • PERI sveobuhvatno rešenje koje je uključilo izradu projekta, podršku na gradilištu i uslugu logistike