You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Four Seasons Hotel, Kuala Lumpur, Malezija

Podaci o projektu

Lokacija: Kuala Lumpur, Малезија

 • Four Seasons hotel, kompleks visine 342 m, gradi se direktno pored Petronas kula u Kulala Lumpuru
 • Neboder čine luksuzni hotel lanca Four Seasons sa apartmanima i tržni centar
 • Period izgradnje: 3,5 godine, završetak radova: 2018.

Zahtevi

 • Izrada rešenja uzimajući u obzir ograničenu mogućnost korišćenja krana
 • Rešenje oplate za masivno, armiranobetonsko jezgro zgrade, ojačane armiranobetonske zidove kao i armiranobetonske ploče
 • Realizacija ukupno 77 spratova u relativno kratkom roku

Klijent

CRCC, China Railway Construction Company, Malaysia Bhd

Benefit klijenta

 • Ekonomično rešenje nosivih skela optimalnim prilagođavanjem datim opterećenjima
 • Bezbedan rad na najvišim etažama u izgradnj zahvaljujući primeni zaštitnih podižućih panela
 • Brzo premeštanje zaštitnih panela mobilnim penjajućim jedinicama oplate, bez upotrebe krana; ušteda vremna za korišćenje krana – time je rotirajući kran bio slobodan za druge primene
 • Pouzdana stručna podrška na samom gradilištu tokom svih radnih procesa vezanih za oplate i skele
Portret Ma Zhan Jiang, menadžer projekta za CRCC, China Railway Construction Company, Malaysia Bhd
Ma Zhan Jiang
Menadžer projekta

PERI je izašao u susret svim našim zahtevima još od prvog sastanka. Sveobuhvatna podrška tokom faze izrade planova, statističkih proračuna i logističkih rešenja, sve do stručne podrške na samom gradilištu, imali su pozitivan uticaj na ishod projekta.

PERI rešenje

 • Izrada ekonomičnog i bezbednog rešenja oplata i skela
 • Obezbeđivanje svih neophodnih statičkih proračuna za oplate i skele
 • Fleksibilno rešenje nosivih skela za velika opterećenja i velike visine
 • Kompletno zatvaranje najviših spratova u izgradnji korišćenjem RCS zaštitnih penjajućih panela
 • Instruktaža, pogotovo pri prvoj primeni oplate na gradilištu, sveobuhvatna stručna podrška tokom čitavog perioda izgradnje