You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kula Vodno, Skoplje, Severna Makedonija

Podaci o projektu

Lokacija: Skoplje, Македонија

Telekomunikacioni toranj na planini Vodno iznad Skopja predstavlja veoma izazovan objekat za izvođenje zbog složene konstrukcije, koja mu obezbeđuje futuristički izgled.

 • Ukupna visina kule je 155 m, od čega je 110 m telo tornja od armiranog betona, a preostalih 45 m je čelična antena.
 • Po visini objekta su raspoređene 4 konzolne platforme, površine od 180 m² do 200 m², oblika kruznih isečaka, svaka projektovana za određenu funkcionalst objekta. Poslednja platforma se nalazi na visini od 85 m, a na njoj restoran, koji rotira oko svoje ose.
 • Telo tornja obavijaju 4 nagnuta roga, preko kojih je razapeta mreža užadi.

Zahtevi

U svrhu realizacije ovako zahtevnog objekta bilo je potrebno osmisliti tehničko rešenje za izradu betonskog tela tornja konstantno promenljivog i nepravilnog poprečnog preseka.

 • Od četiri stranice tornja, samo je jedna vertikalna, a preostale tri su u različitim nagibima. Tako je površina osnove tela tornja na nivou partera 110 m², dok je na poslednjem nivou betona svedena na svega 15 m².
 • Ivice tornja su polukružnog oblika, poluprečnika 40 cm.
 • Unutar tela tornja su prostorije različite namene, čiji se broj smanjuje sa povećanjem visine tornja.
 • Zbog nadmorske visine, prilikom projektovanja penjajućih sistema moralo se voditi računa o značajnim udarima vetra i posebno oštrim vremenskim uslovima u zimskom periodu.  Planirani period za izgradnju objekta je pet godina.

Klijent

GD Granit AD Skopje

Benefit klijenta

 • Zahvaljujući upotrebi RCS-C sistema nije bilo neophodno koristiti kran, što je od izuzetne važnosti na gradilištima ovog tipa. Mobilni penjajući sistem omogućava podizanje po šinama bez upotrebe krana. Hidraulični cilindar montira se na penjajuću papučicu, između zida i penjajuće šine.
 • Konstruktivno rešenje oplate omogućilo je da se savlada nepravilna geometrija tela uz minimalne prepravke na licu mesta.
Dugogodišnja saradnja sa firmom PERI i stečena iskustva tokom prethodnih projekata obezbedili su maksimalan nivo kooperacije prilikom realizacije ovog složenog objekta. Primenom RCS samopodižućeg sistema omogućena je realizacija svih konstruktorskih izazova u skladu sa predviđenim rokovima.
Stevan Mitrevski
Menadžer projekta

Dugogodišnja saradnja sa firmom PERI i stečena iskustva tokom prethodnih projekata obezbedili  su maksimalan nivo kooperacije prilikom realizacije ovog složenog objekta. Primenom RCS samopodižućeg sistema omogućena je realizacija svih konstruktorskih izazova u skladu sa predviđenim rokovima.

PERI rešenje

 • Prilikom realizacije tela tornja korišćen je RCS-C sistem penjaja po šinama.
 • Sa spoljašnje strane postavljana je VARIO, a sa unutrašnje TRIO oplata zidova, zbog skučenog prostora.
 • Zidovi su napredovali tri nivoa, iznad međuspratne ploče. Takt penjanja bio je 3,04 m.
 • BR i CS platforme služile su kao nosači unutrašnje oplate.