You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lakhta centar, Sankt Peterburg, Rusija

Podaci o projektu

 • Visina: 462 m (najviša etaža: 372 m); spratnost: 87
 • Korisna površina: 400.000 m²; period izgradnje: 2012 do 2018
 • Lakhta centar, korisne površine 400.000 m2 će nakon izgradnje biti najveći poslovni centar u Sankt Peterburgu. Pored kancelarijskog prostora kompleks obuhvata dečiji naučni i edukativni centar, planetarijum, izložbene dvorane, bioskope, sportske klubove, restorane i jedinstveni amfiteatar sa pogledom na Finski zaliv.
 • Centar kompleksa predstavlja poslovna zgrada visine 462 m, trenutno najviši neboder u Rusiji i Evropi. Na najvišoj etaži nalaze se vidikovac i restoran.
 • Prilikom izlivanja temelja (koje je završeno 01. marta 2015.) postignut je novi rekord: radovi su ušli u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći, neprekidni proces nalivanja betona. Ugradjeno je 19.624 m³ betona – oko 3.000 m³ više nego što je to slučaj sa prethodnim rekordom, prilikom izgradnje Wilhire Grand tornja u Los Anđelesu.

Zahtevi

 • Rešenje oplate za temeljne zidove oblakodera, predviđene za pritisak svežeg betona od 80 kN/m², bez upotrebe krana
 • Penjajuća oplata za izradu jezgra oblakodera u spiralnoj formi
 • Rešenje oplate za prepuštene ploče
 • Zaštitni paneli za najviše spratove u izgradnji; dimenzionisani za visoko opterećenje vetrom, zbog lokacije objekta direktno na ivici zaliva
 • Nosiva skela za privremeni prenos opterećenja tri 110 t teška čelična nosača raspona 36 m, različite platforme za podupiranje i radne platforme za čelične konstrukcije i postavljanje armature višenamenskog objekta
 • Penjajuća oplata, koja se transportuje kranom, za izradu monolitnih jezgra višenamenskog objekta

Klijent

Renaissance Construction, Sankt Peterburg, Rusija

Benefit klijenta

 • Brz proces izgradnje
 • Ušteda na korišćenju krana primenom laganih elemenata oplate
 • Korišćenjem efikasnih sistema i sveobuhvatnim planiranjem isporuke oplata i skela značajno je smanjeno vreme neophodno za montažu
 • Efikasan sveobuhvatni koncept uzimanjem u obzir izgradnje jezgra već tokom faze izrade rešenja samopodižućih konstrukcija
 • Efikasna realizacija projekta zahvaljujući brzoj realizaciji čak i kod kratkoročnih izmena
 • Bezbedni uslovi rada za osoblje na gradilištu na velikim visinama
 • Tehnička podrška (24/7)
Portret Fark Gökçe Başaran, šef odeljenja za inženjerska rešenja pri Renaissance Construction, Sankt Peterburg, Rusija
Faruk Gökçe Başaran
Šef odeljenja za inženjerska rešenja

Kod ovog izuzetnog projekta, ne radi se samo o isporuci oplate. Najveći zadatak je planiranje odgovarajućih sistema, koji nam omogućavaju kako realizaciju arhitektonskog projekta, tako i ispunjenje predviđenih rokova. Zbog toga smo izuzetno zadovoljni,da su nam PERI inženjeri pružili svoju stručnu podršku. ACS samopenjajuće konstrukcije, RCS zaštitni paneli i svi manji ili veći sistemi PERI oplata i skela su konstruisani kako bi zadovoljili sve zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti na radu i efikasnosti radnih procesa. PERI ima ključnu ulogu u izgradnji Lakhta centra.

PERI rešenje

 • Lagani DOMINO elementi zidne oplate, koji se prenose bez upotrebe krana, kao rešenje oplate za temelje
 • Kombinacija ACS samopenjajućih konstrukcija sa elementima VARIO GT 24 zidne oplate od drvenih nosača, koje se premeštaju na hidraulični pogon, bez korišćenja krana
 • VARIO GT 24 elementi zidne oplate, koji se na licu mesta prilagođavaju promenljivoj geometriji objekta, bez upotrebe krana
 • Prostrane radne površine i brza demontaža oplate, čak i unutar uskih šahtovskih okna, zahvaljujući projektno specifičnim čeličnim konstrukcijama sa posebno konstruisanim mehanizmon za demontažu
 • Upotrebom specijalnih penjajućih papučica samoposižuće ACS konstrukcije moguće je, bez upotrebe krana, premostiti ispuste na zidovima, uslovljene promenljivim poprečnim presekom jezgra
 • Betonska pumpa je postavljena na ACS platformu i podiže se zajedno sa oplatom
 • 3 poslednja nivoa u izgradnji kompletno zatvorena RCS penjajućim zaštitnim panelima
 • Jednostavno prilagođavanje zaštitnih panela promenljivoj geometriji objekta korišćenjem teleskopskog rešenja za pojedinačne elemente i podesivih papučica
 • Stalno, bezbedno rešenje za pristupe i evakuacione puteve korišćenjem 65 m visokih stepenišnih tornjeva, koji se podižu zajedno sa ACS samopenjajućim konstrukcijama
 • Noseće konstrukcije visine i do 33 m, nosivosti i do 45kN po vertikali, za privremeni prenos opterećenja tokom izgradje različitih delova višenamenskog objekta
 • Dodatno podupiranje ploče MULTIPROP i PEP podupiračima zbog izuzetno velikog opterećenja koja su rezultirala od tornjeva za velika opterećenja
 • PERI UP stepenišni tornjevi duž spoljašnjih ivica objekta, za bezbedan pristup radnim površinama
 • Mobilne pristupne platforme na nosećim skelama za povoljnije radne uslove tokom montaže čeličnih nosača