You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Las Torres de Hércules, Španija

Podaci o projektu

Lokacija: Los Barrios, Шпанија

Poslovni kompleks u blizini Gibraltara koji karakterišu dva tornja. Ogromna slova, koja formiraju natpis „Non plus ultra“, integrisana su u betonsku fasadu.

Visina: 100 m
Spratnost: 21
Period izgradnje: 2006-2009

Arhitekta: Rafael de La-Hoz

Zahtevi

  • Natur-beton
  • Ogranićeni kapaciteti
  • Unutrašnja i spoljašnja oplata na istoj platformi, koja se podizala sa spoljašnje strane objekta

Klijent

Construcciones Sanchez Dominguez S.A., Malaga

Benefit klijenta

  • Betoniranje u 10-dnevnom taktu
Las Torres de Hércules izjava: Juan Jose Gutiérrez Moya, Bšef gradilišta
Juan Jose Gutiérrez Moya
Šef gradilišta

Bez PERI ACS samopodižućih sistema ovaj projekat ne bi bilo moguće realizovati. To je sjajan, apsolutno bezbedan sistem. Takođe je i saradnja sa PERI timom uvek sjajna.

PERI rešenje

  • ACS samopodižuće platforme za izradu zida sa spoljašnjim radijusom 25 m