You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prosta Tower, Poljska

Podaci o projektu

Lokacija: Warschau, Пољска

Markantna betonska fasada u kombinaciji sa staklenim površinama na poslovnoj zgradi u centru Varšave

 • Visina: 70 m
 • Spratnost: 19
 • Period izvođenja grubih radova: 11 meseci
 • Period izgradnje: 2007–2011

Zahtevi

 • Izrada armiranobetonske strukture u formi romboida u savršenom natur betonu na prednjoj strani zgrade
 • Ograničen prostor za sladištenje
 • Jedan kran na gradilištu
 • Velika količina armature
 • Pritisak sveže betonske mase 90 kN/m²

Klijent

Warbud S.A., Varšava

Benefit klijenta

 • Površina betona bez otisaka od ankera
 • Površina vidljivog betona pretežno bez fuga
 • Bez naknadnog tretmana betonske površine
 • Korišćenje sistemskih elemenata koji se iznajmljuju
 • Optimalno geometrijsko prilagođavanje nosivih i radnih skela
Prosta Tower - Rafał Rusek, šef projekta
Rafał Rusek
Šef projekta

Ovaj projekat je za nas predstavljao pravi izazov, iz razloga što su objekti sa specijalnim zahtevima u pogledu vidljivog betona često povezani sa visokim rizikom. Firma PERI je svakao kompetentan i iskusan partner. Zahvaljujući perfektnoj logistici i predmontiranoj oplati bezbedno i uspešno smo realizovali ovaj projekat.

PERI rešenje

 • Precizno prilagođena logistika shodno procesu izgradnje
 • PERI UP Rosett modularna sistemska skela kontinuirano je rasla sa napredkom procesa izgradnje
 • TRIO raspored elemenata sa elementima za izjednačavanje
 • Za milimetarski preciznu formu fasade izrađeni su projektno specifični elementi za otvore, a zatim su predmontirani isporučeni na gradilište