You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Toranj na Avali, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Belgrad, Србија

Toranj na Avali

Ukupna visina: 205 m
Period izgradnje: 2006-2009

Zahtevi

  • Tronožac kao osnova za toranj
  • Promenljiv poprečan presek nožica
  • Nosiva konstrukcija prenosila je opterećenje od 330 t

Klijent

Ratko Mitrovic Dedinje d.o.o., Belgrad

Benefit klijenta

  • Ekonomično rešenje oplata zahvaljujući prilagođenim nosivim skelama i radnim platformama
  • Zahvaljujući PERI sistemima nadoknađena 2 meseca zakašnjenja uslovljena lošim vremenskim prilikama
Goran Milovanovic, tehnicki direktor
Goran Milovanović
Tehnički direktor

Želimo da budemo najbolji - zato radimo sa najboljima. Ovo je naš četvrti projekat sa firmom PERI. Zahvaljujući njihovim sistemima i tehničkoj podršci, bez problema smo nadoknadili dva meseca zakašnjenja uslovljenih lošim vremenskim prilikama. Firma PERI je još jednom opravdala ukazano poverenje.

PERI rešenje

  • Rešenje oplata i nosive konstrukcije sa elementima iskošenim unapred i unazad za izgradnju tronošca
  • Kombinacija RCS sistema podizanja po šinama i VARIO GT 24 zidne oplate sa mobilnim hidrauličnim uređajem za realizaciju tela tornja, sa promenljivim poprečnim presekom u donjem delu
  • Horizontalno postavljeni SB ramovi kao osnova za dve radne platforme tokom izrade vidikovca
  • PERI UP radna skela za montažu antene (na visini od 200 m)