You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Torre Banco Macro, Argentina

Podaci o projektu

Lokacija: Buenos Aires, Аргентина

 • 135 m visoka poslovna zgrada u centru von Buenos Airesa

Renomirani arhitekta César Pelli obeležio je ovaj neboder markantnim gornjim delom sa elegantnim krovnim pejzažom

Zahtevi

 • Spoljašnje ivice uzdužnih strana u gornjem delu prelaze iz konveksne u konkavnu formu
 • 1.300 m² tipskih etaža
 • Zidovi jezgra visine 3,90 m izvedeni u natur betonu
 • Trodimenzionalni, vijugavi ivični nosači od armiranog betona na visini od 135 m

Klijent

Izvođač radova
Caputo S.A.

Arhitekta
Pelli Clarke Pelli Architects

Benefit klijenta

 • Potrebama projekta prilagođeno rešenje oplata i nosivih skela, koje je omogućilo realizaciju svih zahteva uz istovremenu optimizaciju radnih procesa
 • Brzi taktovi betoniranja zahvaljujući upotrebi modularnih stolova, individualno prilagođenih ovalnoj osnovi, koju karakterišu četiri različita radijusa
 • Precizno definisane zalihe materijala za izradu ploča i zidova, čime je omogućen efikasan i ekonomičan rad
Portret Martín Bredda, supervisor izgradnje, Caputo S.A.
Martín Bredda
Supervizor izgradnje

Poseban izazov predstavljala je realizacija završnog dela tornja upadljive forme i promenljivog nagiba, kao i prenošenje opterećenja na različite osnove. PERI rešenje sjajno se prilagođavalo zahtevima i omogućilo optimizaciju radnih procesa. Posebno želim da istaknem angažman PERI inženjera – zahvaljujući njihovoj podršci i stalnoj razmeni ideja sa našim timom pronašli smo najbolje rešenje.

PERI rešenje

 • Prilagođeno rešenje oplatnih stolova za izradu 1.300 m² tipskih etaža
 • 42 modularna stola, trapezastog i pravougaonog oblika za izradu oplate ploča i ivica, individualno je prilagođeno ovalnoj osnovi koju karakterišu 4 različita radijusa
 • Rešenje oplate za zidove jezgra visine 3,90 m na bazi VARIO GT 24 oplate zidova sa drvenim nosačima, izvedenih u natur betonu
 • MULTIPROP tornjevi, sa 4 i više vertikala, realizovani su u varijabilnim visinama od 5 m do 16 m