You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Turning Torso, Švedska

Podaci o projektu

Lokacija: Malmö, Шведска

Ukupna visina: 190 m
Spratnost: 54
Period izgradnje: 2001-2006

Arhitekta: Santiago Calatrava

Zahtevi

  • Rotacija osnove zgrade, preko 9 segmenata, za ukupno 90°
  • Smanjenje debljine kružnog zida jezgra sa 2 m na 40 cm
  • Izrada ploča i zidova u jednom radnom ciklusu

Klijent

NCC Construction Sverige AB, Malme

Benefit klijenta

  • Korišćenje  ACS samopodižuće konstrukcije nezavisno od upotrebe krana
  • Sve spratne visine bez naknadnih prilagođavanja visine oplate
  • Realizacija unapred definisanih taktova betoniranja
  • bezbedne i komforne radne površine
Turning Torso izjava - Jörgen Holm, Bšef gradilišta
Jörgen Holm
Šef gradilišta

PERI nam je ponudio najbolje rešenje. Bezbedne i komforne radne površine su na raspolaganju u svim fazama izgradnje. Montaža i demontaža kao i proces penjanja oplate odlično funkcionišu.

PERI rešenje

  • Samopodižuća konstrukcija sa oplatom i integrisanom pumpom za betom za izradu kružnog zida i unutrašjih zidova jezgra
  • Modularni stolovi za dva tipska sprata i jedan međusprat sa vutom, koji je konzolno prepušten na ivici ploče i radnom skelom, koja istovremeno služi i za zaštitu