You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

West 65 Tower, Novi Beograd, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Beograd, Србија

Poslovno-stambeni objekat West 65-Tower, kao deo kompleksa West 65,  nalazi se na jednoj od najatraktivnijh lokacija na Novom Beogradu. Nakon završetka izgradnje 2021. biće najviša i najluksuznija zgrada u Beogradu i regionu sa svojih 155 metara visine i 40 spratova.

Ispitivanje uticaja vetra na fasadu je vršeno pri udarima vetra od 5 do 30m/s (od 18km/h do 108km/h) pod različitim uglovima. Dobijeni rezultati pokazuju da je aerodinamika kule, kao i celog kompleksa u skladu sa najvišim svetskim standardima i obezbeđuje najkomfornije uslove za življenje.

Zahtevi

  • Objekat ima promenljivu geometrijsku osnovu, što je bio izazov za pronalaženje efikasnog rešenja zbog rokova izgradnje
  • Sigurnost da će oprema biti isporučena na vreme
  • Izvođenje konstrukcije visine 155m u kratkom roku

Klijent

ZOP inženjering d.o.o.

Benefit klijenta

  • Omogućen ekonomičan proces izgradnje upotrebom RCS CL modularnog sistema. Penjajuća oplata podiže se po šinama putem hidrauličnih pumpi, bez angažovanja krana
  • Povećana produktivnost personala zahvaljujući primeni RCS penjajućih zaštitnih panela, koji štite od uticaja vetra i loših vremenskih prilika
  • Izvođač je ostao u okvirima planiranih finansijskih resursa, dok je izgradnja već na prvim etažama realizovana pre ugovorenih rokova
  • Ubrzana izgradnja i smanjenje troškova radne snage zahvaljujući naprednoj logistici magacina, dostavi i predmontaži
Odgovornim pristupom poslu, kompanije Zop inženjering i PERI Srbija su uspešno odgovorile na zahtev investitora, da se u kratkom roku izvede konstrukcija visine 155m. Uz odabir prave tehnologije i savete PERI stručnjaka uspeh se pokazao već na prvim etažama koje su realizovane uvek ispred ugovorenih rokova, a da pritom izvođač ostane u planiranim finansijskim resursima. Sa zadovoljstvom preporučujem saradnju sa ovom kompanijom i sa nestrpljenjem očekujem nove projekte, jer sam siguran da je stručan i odgovoran partner ključ rešavanja izazova tokom gradnje, sa kojima se svakodnevno susrećemo.
Miroslav Kopunović
Odgovorni izvođač radova

Odgovornim pristupom poslu, kompanije Zop inženjering i PERI Srbija su uspešno odgovorile na zahtev investitora da se u kratkom roku izvede konstrukcija visine 155m. Uz odabir prave tehnologije i savete PERI stručnjaka uspeh se pokazao već na prvim etažama, koje su realizovane pre ugovorenih rokova, a da je pritom izvođač ostao u okviru planiranih finansijskih resursa. Sa zadovoljstvom preporučujem saradnju sa ovom kompanijom i sa nestrpljenjem očekujem nove projekte, jer sam siguran da je stručan i odgovoran partner ključ rešavanja izazova tokom gradnje, sa kojima se svakodnevno susrećemo.

PERI rešenje

  • Kompanija PERI je olakšala proces nabavke: trebovanje materijala, brza forma ugovora i analiza troškova je omogućila menadžmentu da kvalitetno prati process toka novca
  • Konstantna tehnička podrška od strane kompanije PERI
  • Prvi put u Srbiji korišćen RCS CL modularni sistem kao lagana penjajuća oplata