You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Auditorijum Tenerife, Španija

Podaci o projektu

Lokacija: Santa Cruz de Tenerife, Шпанија

Koncertna dvorana kapaciteta preko 2.000 mesta za sedenje

Visina: 58 m

Architekta: Santiago Calatrava

Zahtevi

  • Uske betonske komponente sa visokim kvalitetom vidljivog betona
  • Konzolni krov u formi krila, dužine 100 m, sa  čeličnim skeletom i armiranobetonskom ljuskom

Klijent

Ute Auditorio de Tenerife – Joint Venture NECSO i Dragados

Benefit klijenta

  • Površine u natur betonu visokog kvaliteta
  • Horizontalno podesive radne platforme omogućavaju visok stepen zaštite osoblja na gradilištu
  • Redovni nedeljni ciklusi za 32 takta betoniranja krova u formi krila
Antonio Castellanos
Šef gradilišta

Zahvaljujući dobroj saradnji tima na gradilištu i PERI inženjera, uspeli smo da uspešno primenimo ovo zahtevno rešenje oplata. Postigli smo sjajne rezultate.

PERI rešenje

  • Specijalna kolica sa oplatom na hidraulični pogon, zasnovana na komponentama ACS samopenjajućeg sistema, za izradu krovne konstrukcije
  • TRIO oplata zidova za izradu temelja
  • Penjajuće oplate za simetrično raspoređene, kružne i  zakrivljene zidove, nalik jedrima
  • PERI UP nosiva skela za podupiranje krova u formi krila