You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bosjes kapela, Južna Afrika

Podaci o projektu

Lokacija: Wolseley, Јужноафричка Република

Na osnovu ranije uspešne realizacije projekata sličnog tipa, PERI je izradio rešenje oplate za krov kapele kompleksne geometrije. Izabran je postupak ugradnje torkret betona.

U svrhu planiranja napravljena je replika u razmeri 1:50 na  PERI stovarištu u Kapstatu. U proces su bili uključeni stručni i projektni tim. Model izrađen od betona bio je od izuzetnog značaja.

Zahtevi

  • Izuzetno komplesna krovna konstrukcija sa ekstremno zakrivljenom formom (dužina: 20 m, đirina: 12 m, visina: 6 m)
  • Arhitektonski beton

Klijent

Arhitekta: Steyn Studio
Projektant & glavni zastupnik: TV3 Architects
Izvođač radova: Longworth & Faul

Benefit klijenta

PERI tim je ponudio sveobuhvatno rešenje za komplikovanu krovnu konstrukciju kapele i pružio tehničku podršku osoblju na gradilištu tokom čitavog projekta.

John Hartnick
John Hartnick
Poslovođa

PERI je bio jedini dobavljač oplate, koji se usudio, da izradi ponudu za ovaj projekat. Kompletna usluga, od tehničke razrade, preko 3D modelovanja do stručne podrške na gradilištu, bila je sjajna.

Sa Vama ćemo ponovo sarađivati na drugim/budućim projektima ovog tipa -  sa zadovoljstvom!

 

PERI rešenje

PERI je izradio prilagođenu rešetkastu konstrukciju korišćenjem GT 24 nosača i MULTIPROP nosivih tornjeva. Pored toga PERI tim je pružio konstantnu stručnu podršku osoblju na gradilištu.

Krovna konstrukcija je realizovana korišćenjem nosača i specijalno izrađenih rebara. Ukupno 584 nosača projektovano je pomoću Autodesk Inventora a zatim izrađeno kod lokalnog proizvođača. Svi nosači su označeni i provereni pre isporuke na gradilište.