You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Casa da Música, Portugal

Podaci o projektu

Lokacija: Porto, Португал

Koncertna dvorana minimalističke, monolitne i višeugaone forme

Period izgradnje: 2001-2005

Arhitekte: Rem Koolhaas i Ellen van Loon, OMA (Office for Metropolitan Architecture), Roterdam

Zahtevi

  • Visoki zidovi pod različitim nagibom, realizovani u natur betonu
  • Korišćenje belog betona
  • Površine u natur betonu sa uređenim rasporedom fuga i mesta ankerovanja
  • Visok pritisak svežeg betona uslovljen velikim kosinama zidova

Klijent

Somague/Mesquita/Casa da Música A.C.E.

Benefit klijenta

Ispunjenje roka i visokih standarda u pogledu kvaliteta.

Matus Fernandes, šef gradilišta, Casa da Música
Matus Fernandes
Šef gradilišta

PERI tehnička rešenja bilo je lako sprovesti u delo. Na taj način postigli smo visok standard izvedenih radova i završili objekat u predviđenom roku.

PERI rešenje

  • VARIO GT 24 elementi zidne oplate prilagođeni posebnoj geometrijskoj formi
  • Fiksiranje penjajućih skela na unapred određene pozicije za ankerovanje
  • Prenošenje opterećenja preko MULTIPROP nosivog sistema