You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Centre Pompidou, Francuska

Podaci o projektu

Lokacija: Metz, Француска

I do 77 m visoka krovna konstrukcija u formi šatora sa membranom od fiberglasa obloženog teflonom, koja je izvedena kao zakrivljena noseća konstrukcija od laminiranog drveta, površine 8.000 m².

Arhitekta: Shigeru Ban Architects Europe und Jean de Gastines, Pariz

Zahtevi

Prenošenje opterećenja kompleksne krovne konstrukcije

Klijent

Holzbau Amann, Weilheim-Bannholz

Benefit klijenta

  • sistemi sa mogućnošću fleksibilnog kombinovanja
  • optimalan raspored opterećenja
  • noseća konstrukcija prilagođena kompleksnoj formi krova
Peter Amann, direktor i Tobias Doebele, šef gradilišta
Peter Amann | Tobias Doebele
Direktor | Šef gradilišta

PERI UP je savršena kombinacija fleksibilnosti, funkcionalnosti i brze montaže. Sve je međusobno kompatibilno – u najkraćem roku našli smo rešenje za svaki zahtev.

PERI rešenje

  • trodimenzionalni koncept nosivih skela realizovan korišćenjem serijskog materijala iz zakupa
  • i do 32 m visoki PERI UP Rosett tornjevi za podupiranje služe za prenos tačkastog opterećenja tokom izgradnje
  • RSS kosnici u funkciji horizontalnog pridržavanja konstrukcije
  • prenošenje opterećenja putem SRU čeličnih profila i RCS penjajućih šina VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju