You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dubai Frame, Ujedinjeni Arapski Emirati

Podaci o projektu

Lokacija: Dubai, Уједињени Арапски Емирати

 • Spektakulatna arhitektonska građevina u formi 155 m visokog i 93 m širokog rama za slike
 • Složeni, vitki oblici kula izlomljene geometrijske forme
 • 75 m dugačak konzolni most, izrađen od čelika, koji spaja dve kule
 • Dodatna poprečna konstrukcija na dnu, koja optički zatvara "ram za slike"

 

Zahtevi

 • Složena trapezasta forma „uzdižućih profila rama“ izuzetno malih osnova
 • Spratna visina i do 10 m uz izlomljenu formu jezgra i izuzetno skučen prostor
 • Velika opterećenja i masivne dimenzije na prelazu od kula ka konzolnom mostu 
 • Male dimenzione tolerancije

Klijent

Al Rostamani Pegel L.L.C. (ARP)

Benefit klijenta

 • Široke radne platforme i integrisani pristupni putevi omogućili su komforan radni prostor i visok stepen bezbednosti
 • Efikasni radni procesi i visok stepen produktivnosti
 • Betoniranje u redovnom 3½-dnevnom taktu; ušteda ukupno 30 radnih dana
 • Konstantna podrška PERI tima na samom gradilištu
Portrait von Tobias Heilig, Projektleiter / Al Rostamani Pegel L.L.C. (ARP)
Tobias Heilig
Menadžer projekta

U saradnji sa PERIjem realizovali smo već veliki broj projekata i poznata su nam njihova sjajna rešenja i visok nivo servisne podrške. Tokom realizacije ovog izuzetno kompleksnog objekta, sve vreme smo imali adekvatnu podršku na licu mesta. Na taj način taktovi su se betonirali u troipodnevnim ciklusima, čime smo uštedeli ukupno 30 dana.

PERI rešenje

 • Projekno specifično, optimizovano rešenje penjajuće oplate za usku i komplikovanu formu jezgra
 • Precizno međusobno usklađeno rešenje penjajućih sistema korišćenjem tri različite varijante ACS samopenjajućih konstrukcija sa VARIO oplatom zidova od drvenih nosača i TRIO ramovskom oplatom
 • Prilagođena kombinacija  podignutih i okačenih platformi
 • Integrisani hidraulični cilindri  sile podizanja 100 kN omogućili su bezbedan proces premeštanja oplate, bez upotrebe krana
 • Prilagođeno rešenje oplate u delu prelaza ka 2.100 t teškom čeličnom konzolnom mostu
 • Brza i efikasna podrška PERI projektnog tima prilikom realizacije kompleksnih zadataka na samom gradilištu