You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Edificio Ágora, Španija

Podaci o projektu

Lokacija: Valencia, Шпанија

Multifunkcionalni centar, u formi konkistadorskog šlema, na lučnoj čeličnoj nosivoj konstrukciji sa sklopivim staklenim krovom preko lamelne konstrukcije

Visina: 80 m
Širina: 65 m
Dužina: 100 m
Period izgradnje: 2008-2009

Arhitekta: Santiago Calatrava

Zahtevi

  • Rok izgradnje 13 meseci
  • Radne i pristupne platforme za sve montažne radove
  • Kompleksna forma građevine

Klijent

U.T.E. Agora, Valencia:
Augescon, Lindner, Estrumaher

Benefit klijenta

  • Ubrzan proces izgradnje zahvaljujući mogućnosti brze modifikacije sistemske skele
  • Kontinuirana mogućnost prilagođavanja naknadnom montažom i demontažom patosnica
  • Visok stepen bezbednosti zahvaljujući ravnim platformama i pristupnim putevima
  • Ušteda vremena kroz bezbedne radne procese
Edificio Ágora, Carlos Gil, menadžer projekta
Carlos Gil
Menadžer projekta

PERI rešenje skela perfektno je odgovaralo kompleksnoj geometriji građevine. Samim tim svi segmenti izgradnje mogli su biti bezbedno realizovani - time se dodatno štedelo na vremenu.

PERI rešenje

  • PERI UP prostorna skela sa mogućnošću kontinuiranog prilagođavanja geometriji objekta i fazi izgradnje
  • Konzolni prepusti između pojedinačnih čeličnih rebara, za pristup sa svih strana, montirani su pomoću UBK dijagonala i UCB konzola

Korišćeni PERI sistemi