You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kulturni centar Stavros Niarchos fondacije, Grčka

Podaci o projektu

Lokacija: Atina, Грчка

Ekološki održiv umetnički, obrazovni i rekreativni kompleks u zalivu Faliro, koga čine Narodna biblioteka, Nacionalna opera i različiti prateći objekti u Stavros Niarchos parku, na površini od gotovo 210.000 m²

Arhitekta: Renzo Piano

Period izgradnje: jesen 2012 – proleće 2016

Zahtevi

 • Raspoloživost izuzetno velike količine materijala, pogotovo oplate zidova i nosećih skela
 • Visoki zahtevi u pogledu kvaliteta vidljivog betona
 • Sprovođenje visokih bezbednosnih standarda na gradilištu
 • Složene osnove, velike prostorne visine, delimična primena samougrađujućeg betona
 • Izuzetno kratak rok za izgradnju
 • Sveobuhvatni, seizmički stabilan koncept nosećih i radnih skela za realizaciju 'lebdeće' nadkrovne konstrukcije

Klijent

JV Impregilo S.p.A – Terna S.A, Atina, Grčka

Benefit klijenta

 • Ekonomični radni procesi zahvaljujući PERI uslugama i brzoj raspoloživosti velikih količina materijala
 • Usklađenost sa striktnim rokom izgradnje zahvaljujući konstantnoj podršci tokom realizacije kompletnog projekta
 • Projekat oplate i skele optimalno prilagođen specifičnostima projekta, kompleksnoj geometriji objekta i posebnim arhitektonskim zahtevima
 • Odličan kvalitet vidljivog betona u skladu sa arhitektonskim zahtevima
 • Bezbedne radne površine u svim situacijama, što za rezultat ima efikasnije radne procese
 • Kratko vreme montaže nosive skele PERI UP i ST 100 složivih tornjeva
 • Jednostavno prilagođavanje velikim opterećenjima i visinama zahvaljujući fleksibilnosti PERI UP sistema
Michalis Papafilippou, šef gradilišta PERI sistemima I saradnji sa PERI inženjerima.
Michalis Papafilippou
Šef gradilišta

Apsolutno smo zadovoljni PERI sistemima i sveobuhvatnimm uslugama, pogotovo kompetentnim inženjeringom, logističkom podrškom kao i podrškom na samom gradilištu. PERI je znatno doprineo uspešnoj realizaciji ovog zahtevnog projekta. Visoko fleksibilna modularna skela PERI UP se, zahvaljujući laganim pojedinačnim komponentama, idealno prilagođavala kompleksnoj osnovi objekta. Tokom čitavog perioda izgradnje PERI UP je omogućila brz, bezbedan i efikasan rad.

PERI rešenje

 • Koncept logistike uključujući pravovremenu isporuku ogromnih količina oplata i skela
 • Projekti oplata i skela prilagođeni kompleksnoj geometriji objekta
 • Projektno rešenje koje predviđa upotrebu VARIO zidne oplate od drvenih nosača, kako bi se postigao zahtevani izgled vidljivog betona
 • Izrada specijalnog rešenja ankerovanja CB penjajuće oplate kao i FB 180 sklopivih platformi, kako bi se ispunili visoki arhitektonski zahtevi
 • Optimizovano rešenje nosećih skela sa sistemima PERI UP, MULTIPROP i ST 100 za sve horizontalne elemente objekta
 • Rešenje noseće i radne skele s minimalnim tolerancijama za izradu nadkrovne konstrukcije uključujući rešenje seizmički stabilne noseće konstrukcije, kao i fino podešavanje položenih krovnih elemenata
 • Izrada sveobuhvatnoh koncepta zaštite na radu u vezi sa oplatom i skleom, između ostalog kontinuiranim postavljanjem ograda i pokrivanjem svih radnih površina