You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Centre International d’Art Pariétal – Lascaux IV, Francuska

Podaci o projektu

Lokacija: Montignac, Француска

Kompletna replika pećine „Lascaux 4“ kao centralni deo pejzažnog muzeja CIAP

Zahtevi

 • Verna replika originalne pećine u razmeri 1:1
 • Precizna izrada 2.500 m² zidova različitog nagiba, visine i do 13,50 m
 • Najviši kvalitet vidljivih površina zahvaljujući korišćenju samougrađujućeg betona

Klijent

Izvođač radova
SOPRECO – LAGARRIGUE

Projektna podrška
PERI Francuska

Benefit klijenta

 • Ekonomično rešenje oplata korišćenjem standardnih sistemskih elemenata
 • Efikasni radni procesi zahvaljujući sveobuhvatnom bezbednosnom konceptu
 • Modularni MXP sistem platformi, čeone platforme i frontalni gelenderi omogućili su bezbedan pristup sa svih strana
 • Brza i jednostavna realizacija kosih zidova visine i do 13,50 m
Joseph Bernardo, šef gradilišta; Serge Bertrand, šef gradilišta; Patrice Viguié, šef gradilišta
Joseph Bernardo, Serge Bertrand, Patrice Viguié
Šefovi gradilišta

Nakon što smo uzeli u obzir sve opcije, za izradu kosih zidova kompleksa Lascaux, izabrali smo oplate zidova TRIO i VARIO. Rukovanje TRIO elementima je jednostavno i istovremeno praktično, kose površine mogle su sasvim prirodno da se spajaju - uprkos promenama nagiba između zidova. VARIO oplata se, nakon izvesnih prilagođavanja, pokazala kao najrazumniji izbor za izradu susednih zidova sa nagibom u suprotnim pravcima.

PERI rešenje

 • Sveobuhvatni koncept uključio je tehničku razradu, rešenje zasnovano na maksimalno bezbednim sistemima oplata i kontinuiranu stručnu podršku na gradilištu
 • Realizacija kompleksnog objekta sa kosim zidovima različitog nagiba
 • Specifičnostima objekta prilagođeni elementi VARIO GT 24 zidne oplate korišćeni su posebno na uglovima, gde su dve zidne površine sa kosinama u suprotnim pravcima rezultirale kompleksnim ukrštanjem
 • Kompletne jedinice velike površine premeštane su jednim potezom krana
 • Ispunjenje svih projektnih zahteva