You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Palazzo Italia, Expo 2015, Italija

Podaci o projektu

Lokacija: Milano, Италија

Povodom Svetske izložbe u Milanu, zemlja domaćin, Italija, predstavila je arhitektonsko čudo. „Palazzo Italia“ je šestospratna zgrada kompleksne forme, visine 35 m, izrađena od armiranog betona sa staklenim krovom na koji je postavljen fotonaponski sistem i spoljašnjom fasadom jedinstvene geometrijske teksture. Paviljon će ostati na mestu posle završetka manifestacije Expo 2015, kada će služiti kao ikona održivog dizajna.

Zahtevi

  • Izuzetno kompleksna forma i  odgovarajuća koncentracija opterećenja
  • Fiksni rok završetka radova

Klijent

Italiana Costruzioni S.p.A.

Benefit klijenta

  • Korišćenjem posebno izrađenih specijalnih elemenata oplate u kombinaciji sa standardnim TRIO komponentama, omogućeni su jednostavni i brzi radni procesi
  • PERI supervizor na gradilištu brinuo se o efikasnoj primeni od samog početka
Portret Gianni Scenna, poslovođa i Stefano Riccò, šef gradilišta, Italiana Costruzioni S.p.A.
Gianni Scenna, Stefano Riccò
Poslovođa, Šef gradilišta

Realizacija ove geometrijski zahtevne armiranobetonske strukture u izuzetno kratkom vremenskom roku, bila je veliki izazov. Zahvaljujući PERI rešenju koje je kombinovalo standardne sistemske elemente sa specijalnim, za naše gradilište posebno izrađenim elementima, omogućen je logičniji i produktivniji rad. Pored toga, bliska saradnja sa PERI inženjerima i supervizorima na gradilištu pomogla nam je da radove završimo u predviđenom roku i postignemo najbolje rezultate.

PERI rešenje

  • Usklađivanje logističke i tehničke podrške sa podrškom na gradilištu, brza dostupnost i kratkoročna isporuka materijala
  • Sistemi SKYDECK i MULTIFLEX za izradu ploča u kombinaciji sa PEP i MULTIPROP podupiračima
  • MULTIPROP aluminijumski podupirači kao statički set koji prenosi velika opterećenja sa više etaža, do momenta postizanja zahtevane nosivosti
  • PERI UP Flex kao modularni nosivi sistem za podupiranje oplate i prilikom armiračkih radova. Svojim sistemskim rasterom od 25 cm optimalno se prilagođava kompleksnoj geometriji i datim opterećenjima.
  • Za izradu armiranobetonskih segmenata u formi tobolca, precizno predmontirani specijalni elementi oplate povezuju se sa standardnim TRIO elementima. Modularno rešenje oplate koristi se na različitim visinama i omogućava, čak i kod komplikovanih segmenata, brze i jednostavne radne procese
  • 2.000 m² TRIO ramovske oplate za izradu zidova, kompatibilne sa RUNDFLEX kružnom i TRIO oplatom stubova